Rydd opp i eget virrvarr!

Published

Begynn å ta litt (samfunns)ansvar.

DNV GL er de første til å sertifisere bedrifter for samfunnsansvar etter internasjonal standard.

Maria Gjølberg, tjenesteansvarlig i DNV GL, forklarer at første skritt mot sertifisering er å kartlegge bedriftens mest vesentlige påvirkning på miljø og samfunn, og hva interessentene forventer.

For oljebransjen kan det være et bredt spekter knyttet til klima og miljø, menneskerettigheter, HMS, anti-korrupsjon og lokalt innhold. Deretter må bedriftene kunne dokumentere at de har et styringssystem som dekker de viktigste risikoene og forventningene knyttet til sin  samfunns- og miljømessige påvirkning.

Vi trenger å se at bedriften har relevante policies, prosedyrer og målsetninger på plass, og at ledelsen følger opp målsetningene i praksis, forteller Gjølberg.

Rydd opp i gamle tiltak og prosedyrer

Behovet er størst hos de bedriftene som trenger å dokumentere miljø- og samfunnsansvar overfor investorer, innkjøpere, samarbeidspartnere eller kritikere. En sertifisering fra en uavhengig tredjepart vekker mer tillit enn selverklæringer.

En sertifiseringsprosess vil også hjelpe bedriften å jobbe mer effektivt og profesjonelt med samfunnsansvar internt. Det er mange bedrifter som over tid har bygget opp et ganske ressurskrevende virrvarr av ulike tiltak, prosedyrer og handlingsplaner knyttet til miljø, etikk og samfunnsansvar, så en opprydding og standardisering kan redusere både kostnader og risiko ved å hjelpe bedriften til å ha rett fokus, sier Gjølberg.

Større troverdighet med internasjonal standard

En internasjonal standard har større troverdighet enn en lokal eller egenutviklet standard.

Denne standarden forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomité, og revideres jevnlig for å sikre at den er faglig oppdatert. I tillegg er den harmonisert med ISO-standardene for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, så strukturen er godt kjent for alle ISO-sertifiserte bedrifter, avslutter Gjølberg.