Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Dette er Norsk olje og gass sin virus-oppfordring til operatørene

Arbeidsgruppe har utarbeidet standardisert informasjon til de som skal reise offshore.

Publisert Sist oppdatert

COVID-19-viruset er i ferd med å skape praktiske problemer også for nordmenn. Offshore-virksomheten er potensielt utsatt ettersom de som jobber offshore kommer fra mange forskjellige steder, og som følge av at et eventuelt utbrudd på en plattform kan skape logistiske utfordringer.

Oljebransjens interesseorganisasjon, Norsk olje og gass, skriver på sin hjemmeside at de på oppfordring fra medlemmene sine, har opprettet en helsefaglig arbeidsgruppe som skal gi råd til operatørene vedrørende det pågående Coronavirussykdoms-utbruddet

Arbeidsgruppen har samarbeidet med Fylkeslegen i Rogaland og Folkehelseinstituttet, og kommet frem til en generell anbefaling til operatørene med hensyn til det pågående Corona-virus utbruddet og utreise offshore.

Der bes de som har vært på reise i fire land om ikke å reise offshore før etter minst 14 dager. Det gjelder:

  • Kina
  • Sør-Korea
  • Iran
  • Italia

De som har vært i områdene og også har symptomer bes om å vente i tre uker.

Arbeidsgruppen anbefaler at operatørene informerer samtlige som skal reise offshore, et par dager før utreise ved å benytte følgende tekst via DaWinchi eller SMS:

Informasjon om pågående Corona-virus utbrudd

Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av Coronavirus, skal du ikke reise offshore de første 14 dagene etter å ha forlatt området.

Områder med pågående smittespredning er:Kina, Sør-Korea, Iran og Italia.

Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning siste 21 dager og opplever ett eller flere av følgende symptomer, ta kontakt med din lege på telefon og informer om reisehistorikk og symptomer.

Symptomer:

  • Hoste
  • Feber
  • Pustevansker

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør.

Informasjonen inneholder ikke noe mer enn det mange vil oppfatte som vanlig sunn fornuft, men det etablerer en felles tilnærming som alle operatørene oppfordres å følge.