Vindkraftutbygging anses nå som næring med kritisk behov for arbeidskraft

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpner for at vindkraftbransjen får hente inn eksperter fra utlandet.

Publisert Sist oppdatert

I et oppdatert rundskriv fra justis- og beredskapsdepartementet datert 30. mars er utbyggere av vindkraft lagt inn under punktet om næring med kritisk behov for arbeidskraft.

Fra før av står andre deler av energibransjen som petroleumsnæringen på listen, og nå er også utbyggere av vannkraft og strømnettet en del av den.

- Veldig bra! Dette er avgjørende for å opprettholde næringsvirksomheten her i landet, i disse kritiske tider, skriver spesialrådgiver Andreas Aasheim i vindkraftforeningen Norwea, på Twitter.

Rundskrivet går under tittelen "Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen". For vindkraftutbyggerne dreier det seg om muligheten til å hente inn utenlandsk ekspertise for å bygge og vedlikeholde vindturbiner og tilhørende utstyr i vindkraftparker.

I et tidligere intervju med enerWE forklarte Øistein Schmidt Galaaen at vindkraftbransjen opplevde reiserestriksjonene som en stor utfordring for vindkraftbransjen.

- Vi får tilbakemeldinger om at de mange pågående byggeprosjektene i praksis stopper opp, sa Galaaen til enerWE.

I en situasjon der store deler av Norge har stoppet opp som følge av de inngripende tiltakene mot virusspredningen, har store deler av det norske næringslivet vært nødt til å permittere eller i verste fall ty til oppsigelser. Det er derfor ønskelig at flest mulig bedrifter og næringer fortsetter aktiviteten for å hindre at økonomien stopper helt opp.

Her har vindkraftutbyggerne, i likhet med flere andre bransjer, slitt med både innreiseforbudet fra utlandet og de mange lokale kommunebegrensningene på reiser og transport innenlands.

- Dette er svært utfordrende for nødvendig vedlikehold, operasjoner som krever utenlandsk eksepertise, sa Galaaen.

Departementet presiserer at unntakene fra bestemmelsene ikke gir unntak fra gjeldende regler om isolering og karantene. Det betyr at det fortsatt vil være restriksjoner som kan forsinke arbeidet, men at vindkraftbransjen nå kan få gjennomført nødvendig arbeid med bistand fra utenlandsk ekspertise.

Her kan du lese det reviderte skrivet på regjeringen.no.