Setter ikke opp nytt vindkraftmøte

37 organisasjoner skulle få 5 minutters taletid foran olje- og energiministeren.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 11. mars skulle det egentlig vært arrangert et innspillsmøte om vindkraft i forbindelse med at olje- og energidepartementet jobber med å endre konsesjonsreglene for utbygging av vindkraft på land.

Det ble imidlertid kansellert som følge av frykt for virusspredning.

På spørsmål fra enerWE slår olje- og energidepartementet fast at det ikke blir et nytt innspillsmøte om vindkraft.

- Det legges foreløpig ikke opp til noe nytt møte i Oslo. Departementet har oppfordret deltagerne til å sende oss skriftlige innspill før 17. mars, skriver olje- og energidepartementet i en epost.

Samtidig understreker departementet at det i tillegg til de skriftlige innspillene, så blir det flere muligheter for å snakke med olje- og energiministeren om vindkraftkonsesjoner.

- Statsråden planlegger å besøke områder med mye vindkraft, henholdsvis Dalane og Fosen, for å lytte til erfaringer fra aktører som har erfaringer fra tidligere konsesjonsprosesser, skriver departementet.

Mange har allerede kommet med innspill under høringen om Nasjonal ramme for vindkraft som NVE la ut i fjor, og de innspillene blir en del av grunnlaget når departementet nå jobber frem en ny stortingsmelding om vindkraftkonsesjoner. Ambisjonen er å legge den frem for Stortinget før sommeren.

– Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning, og innhente forslag til endringer, sa olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding tidligere denne uken.

På innspillsmøtet var det totalt 37 organisasjoner som skulle få 5 minutters taletid hver til å komme med sine innspill. Olje- og energidepartementet kunne ikke oversende presentasjonene de skulle holde, og påpekte overfor enerWE at de fleste uansett planla å komme med muntlige innspill uten å støtte seg på en presentasjon.

En titt på listen viser at det var en god blanding av vindkraftutbyggere, vindkraftmotstandere, miljø- og klimaorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og kraftselskaper som hadde forberedt seg til møtet.

Her er oversikten over de som skulle komme med sine syn på innspillsmøtet om vindkraft:

Før lunsj:

 • Agder fylkeskommune
 • Danmarks Ambassade
 • EnergiNorge
 • Eolus Vind AB
 • Nei til vindmøller i Gulen
 • Fortum
 • Forum for Natur og Friluftsliv
 • Fred. Olsen Renewables
 • Zero
 • Grunneiere Bjørnstigfjellet-Åmli/Tveiteheia-Evje & Hornes v/Jon Løyland
 • Grunnkraft
 • Kraftfylka
 • KS Bedrift
 • La Naturen Leve
 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Etter lunsj:

 • Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner
 • Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida LRS/Reinbeitedistrikt 14 A og 13
 • Motvind Norge
 • Naturvernforbundet
 • Njordr AS/Teknovekst Green Invest
 • NHO
 • NHO Reiseliv
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norsk Forening mot Støy
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Norsk Villreinsenter • Norsk Vind AS
 • Norske Samers Riksforbund
 • Norwea
 • RES
 • Sabima
 • Statkraft
 • Stormvind
 • Tekna
 • Turistforeningen
 • Utmarkskommunenes Sammenslutning
 • Zephyr AS