Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi sier konsernet merker at strømprisene nå er rekordlave kombinert med koronakrisen. - Den nye situasjonen i vår omverden gjør at vi går grundig gjennom kostnadssiden vår, sier han.
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi sier konsernet merker at strømprisene nå er rekordlave kombinert med koronakrisen. - Den nye situasjonen i vår omverden gjør at vi går grundig gjennom kostnadssiden vår, sier han.

- Har blitt tydeligere for alle i kraftbransjen at vi har en viktig rolle

Agder Energi-toppen Steffen Syvertsen forteller om en økende bransjestolthet.

Publisert Sist oppdatert

Hos Agder Energi forteller konsernsjef Steffen Syvertsen at fornybarkonsernet med hovedkontor i Kristiansand, i likhet med de fleste andre, godt merker konsekvensene av at strømprisene er lave.

- Det er klart at som alle andre påvirkes vi av kraftprisene og endringen i disse. Og denne koronasituasjonen kommer på toppen av en krevende tid på prissiden. Prisene falt kraftig før krisen, men nå spår man at prisene vil falle fremover også i forhold til tidligere forventning, sier Syvertsen til enerWE.

Men all skylden kan ikke legges på koronakrisen, mener han.

- Vi har hatt en usedvanlig mild vinter med velfylte vannkraftreserver, noe som har drevet prisen ned. Prisene påvirkes i tillegg av den lave prisen på olje, kull og gass. Vi kan ikke gjøre så mye med de prisene, sier han.

Syvertsen forteller at Agder Energi sine sikringsaktiviteter i eget kraftforvaltningsmiljø kan bidra til å dempe prisfallet.

Det er viktig å prioritere soliditet enda høyere og vurdere hvilke prosjekter som kan gjennomføres.

- Dette bidrar til større forutsigbarhet i våre resultater som er grunnlag for beregning av utbytte til våre eiere. Samtidig har vi som mål å levere gode resultater til våre eiere gjennom aktiv forvaltning og tilpasning. Den nye situasjonen i vår omverden gjør at vi går grundig gjennom kostnadssiden vår. Det er i alle fall noe vi har kontroll på og kan gjøre noe med. Samtidig ser vi på prioritering av prosjektene våre. Det er viktig å prioritere soliditet enda høyere og vurdere hvilke prosjekter som kan gjennomføres.

- Har en sunn økonomi

- Har dere gjort noen vurderinger allerede nå når det gjelder utbytte for 2020?

- Det er styret som anbefaler dette til eierne. På neste styremøte blir det fastsatt hva styret anbefaler for utbytte for regnskapsåret 2019, forteller han. Det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle utbytte-utbetalinger med grunnlag til 2020, forteller han.

Det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle utbytte-utbetalinger med grunnlag til 2020.

Vi er trygge på at vi har et sterkt og godt nett som leverer strøm til alle hjemmekontor, sykehus og samfunnskritiske oppgaver.

- Vi forventer å levere fornuftige resultater for 2020, men er avhengig av å drive så effektivt som mulig. Vi har en sunn økonomi og er med på å trygge arbeidsplasser i vår region. Det er viktig at samfunnet fungerer og forsyningssikkerhets-rollen er viktig i den tiden vi er inne i. Vi er trygge på at vi har et sterkt og godt nett som leverer strøm til alle hjemmekontor, sykehus og samfunnskritiske oppgaver, sier han.

Og han løfter frem en stadig økende bransje-stolthet.

- Jeg kjenner at det har blitt tydeligere for alle i kraftbransjen at vi har en viktig rolle i å levere ren energi for at samfunnet skal fungere. De er stolte.

Jeg kjenner at det har blitt tydeligere for alle i kraftbransjen at vi har en viktig rolle i å levere ren energi for at samfunnet skal fungere.

Syvertsen fremholder at kraftbransjen er vant til å tenke forsyningssikkerhet og er godt klar over sin viktige posisjon når det kommer til samfunnssikkerhet.

- Vi i Agder Energi sendte ansatte tidlig på hjemmekontor og oppdaterte pandemi-retningslinjene våre. Vi er vant til å jobbe under beredskap og har hatt store hendelser som 500-års-flom og én av de verste vintrene der store deler av nettet gikk ned på Sørlandet i løpet av de siste årene. Selv om dette er en helt annen krise er dette en god erfaring som vi tar med oss inn i denne situasjonen, sier han, sier han.

- Er det aktuelt med permitteringer eller oppsigelser hos dere?

- I veldig liten grad foreløpig. Vi har fokus på at vi skal bevare egne arbeidsplasser. Men siden alle er på hjemmekontor har vi stengt kantinene våre, så de ansatte i kantinen er permittert, sier han.

Powered by Labrador CMS