Elisabeth Virke Vardheim er konserndirektør med ansvar for utbyggingsprosjekter i Statnett.
Elisabeth Virke Vardheim er konserndirektør med ansvar for utbyggingsprosjekter i Statnett.

Statnett fortsetter med nettutbygging, men begrenses av kommunerestriksjoner

- Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av den reduserte aktiviteten, men vi skal tilbake til normal drift når myndighetene tilrår det.

Publisert Sist oppdatert

Statnett forteller i en pressemelding at de opprettholder aktivitet i utbyggingsprosjektene som skal bidra til fremtidens strømforsyning.

- Vi gjør hva vi kan for å hindre videre smittespredning og sikre aktivitet og fremdrift i utbyggingsprosjektene våre, forteller Elisabeth V. Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Statnett skal sammen med nettselskapene i Norge investere enorme beløp over de neste årene. Over det neste tiåret forventes det totalt investeringer på rundt 140 milliarder kroner i strømnettet, og dette er investeringer som Statnett og bransjen er godt i gang med.

Vardheim er samtidig tydelig på at Statnetts førsteprioritet er å delta i den nasjonale dugnaden for å redusere spredningen av korona-viruset og trygge strømforsyningen i Norge.

Er det behov for å frigjøre personell fra prosjektene for å trygge strømforsyningen, så gjør vi det

Elisabeth Vardheim

- Er det behov for å frigjøre personell fra prosjektene for å trygge strømforsyningen, så gjør vi det, sier Vardheim.

Selv om Statnett opprettholder byggeaktivitet, så går tiltakene og begrensningene utover hvor mye de får gjort. Anleggsaktiviteten er redusert i flere av utbyggingsprosjektene. 

- Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende ulike tiltak for våre ansatte og vår virksomhet, slik at vi kan ivareta sikker strømforsyning, sikkerheten til våre medarbeidere og hindre eventuell smitte, forklarer Vardheim.  

Statnett jobber sammen med sine entreprenører og leverandører for å gjennomføre de aktivitetene som er mulig innenfor rammebetingelsene som virustiltakene gir.

– Dette er viktig for entreprenørene som gjør en jobb for oss og for å kunne opprettholde fremdriften i prosjektene, uttaler Vardheim.

Statnetts byggeaktiviteter begrenses også av flere kommuners reiserestriksjoner - på samme måte som vindkraftutbyggerne har rapportert.

- Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av den reduserte aktiviteten, men vi skal tilbake til normal drift når myndighetene tilrår det, avslutter Elisabeth V. Vardheim.