Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Åpner for 4 ukers opphold på plattformene

Midlertidig regelendring lar operatørene utvide oppholdet uten å måtte gå via Petroleumstilsynet.

Publisert

Vanligvis går offshorearbeidere på norsk sokkel en 2-4 turnus der de er to uker på, og fire uker av.

Det er mulig å få avvike fra dette, men det i utgangspunktet begrenset til å øke turnusen til tre uker. Det forutsetter imidlertid at det er et særlig tilfelle av et spesielt behov, og at det drøftes med tillitsvalgte.

Tirsdag denne uken gikk imidlertid Petroleumstilsynet ut med nye midlertidige regler som gjør det mulig å utvide oppholdet helt til 28 dager, det vil si fire uker.

Gitt den spesielle situasjonen, skriver Petroleumstilsynet også at selskapene selv kan utvide oppholdet uten å måtte gå via Petroleumstilsynet.

Det forutsetter imidlertid at følgende vilkår er tilstede:

  1. Det er mangel på kvalifisert personell som er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner. Mangelen på kvalifisert personell er begrunnet i situasjonen knyttet til koronavirusutbruddet.
  2. Det skal gjennomføres en risikovurdering som skal vurdere om utvidelse av arbeidstidsordningen er slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
  3. Utvidelsen skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve at selskapet må søke Petroleumstilsynet på ordinær vis.
  4. Arbeidstakerne skal sikres tilsvarende kompenserende friperioder eller der det ikke er mulig, annet passende vern.
  5. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
  6. Om man har benyttet oppholdsperiode utover 21 døgn etter kriteriene over, skal det sendes en samlet ukentlig melding til selskapets kontaktperson i Ptil innen mandager kl. 1200. Meldingen skal inneholde navn på innretning og på personer som er omfattet, inkludert stilling og varighet av oppholdet.

Dersom ovenstående vilkår ikke kan oppfylles kan det søkes Petroleumstilsynet på vanlig måte om utvidet oppholdsperiode.

Les mer om den midlertidige regelendringen hos Petroleumstilsynet.