Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Så mye ble den norske oljeprisen «reddet» av kronekollapsen

Oljeprisen har falt 60,3 prosent, men målt i norske kroner er fallet «bare» på 47,0 prosent

Publisert Sist oppdatert

Norge er truffet av to kriser samtidig. Den største, farligste og viktigste er selvsagt koronaviruset som har satt store deler av Norge - og resten av verden - ut av spill. Samtidig fører OPEC og Russland en priskrig som har senket oljeprisen, og dermed Norges inntekter.

På toppen av dette har Norge også en tredje krise som ikke får fullt så mye oppmerksomhet, og det er kronens kollaps sammenlignet med andre valutaer.

Mandag morgen står dollaren i 26,27 dollar fatet mens dollaren koster 11,74 kroner. Det er et kraftig fall fra årets første børsdag, 2. januar 2020, da oljeprisen sto i 66,25 dollar fatet, og dollaren sto i 8,78 kroner.

Det betyr at oljeprisen har falt med hele 60,3 prosent fra starten av året og frem til nå.

Samtidig «reddes» oljeprisen målt i norske kroner noe som følge av den lave kronekursen.

På starten av året utgjorde den norske oljeprisen 581,66 kroner fatet, mens den på morgenen i dag hadde falt helt ned til 308,41 kroner fatet. De er markant lavere enn statsbudsjettets forutsetning på 476 kroner fatet, men med en 47,0 prosents nedgang det er en mindre nedgang enn selve oljeprisens fall.

Dette betyr at Norge med dagens oljepris får inn 167,59 kroner mindre per fat enn forutsatt i statsbudsjettet der inntektene fra olje- og gassvirksomheten var estimert til å utgjøre 245 milliarder kroner i 2020.

Det tallet kan vi nok se langt etter med dagens oljepris, men det er verdt å ha med seg at vi fikk omtrent to måneder med relativt god oljepris før prisfallet kom. Det vil bidra til å løfte gjennomsnittsprisen - og dermed Norges inntekter - noe.

Situasjonen nå er ganske spesiell, og det som i vanlige situasjoner kan fremstå som gode tommelfingerregler, vil trolig være mindre gode predikatorer i situasjoner som dette. Hvis vi likevel bruker finansdepartementets tommelfingerregel om hvor mye utslag svingningene i oljeprisen gir for Norges inntekter, så betyr dette at dagens oljepris tilsvarer en inntekt som er omtrent 72,0 milliarder lavere enn de estimerte 245 milliardene.

Det kunne imidlertid vært enda verre. Hvis vi ser på hva oljeprisen ville vært i norske kroner hvis dollarkursen holdt seg på samme nivå som på begynnelsen av året, så ville den vært på 230,65 kroner istedenfor de 308,41 kronene den er nå. Det er en inntektsforskjell på 77,76 kroner fatet.

Omregnet med finansdepartementets tommelfingerregel tilsvarer det oljeinntekter som er ytterligere 33,4 milliarder kroner lavere enn det.

Nøkkeltall om oljeprisen

Oljeprisen:

 • Snitt: 54,11 dollar/fat
 • Maks: 68,91 dollar/fat
 • Min 24,88 dollar/fat

Oljeprisen i kroner:

 • Snitt: 499,10 kr/fat
 • Maks: 606,60 kr7fat
 • Min: 275,87 kr/fat

Så må det påpekes at vi her skriver «reddet» i anførselstegn. En lav kronekurs er ikke et gode i seg selv. Det gjør at alt vi må importere blir tilsvarende dyrere.

Kort oppsummert:

 • Oljeprisen har så langt i 2020 falt med 60,3 prosent fra 66,25 til 26,27 dollar fatet
 • Dollarkursen har gått fra 8,78 til 11,74 kroner
 • Oljeprisen i norske kroner har falt 47,0 prosent fra 581,66 til 308,41 kroner fatet
 • Kronekollapsen har redusert prisfallet med 77,76 kroner fatet
 • Statsbudsjettet forventet en oljepris på 476 kroner fatet, og nå er den 167,59 kroner lavere.
 • Staten forventet oljeinntekter på 245 milliarder, og hvis dagens priser blir gjennomsnittet for året tilsvarer det et inntektstap på ca 72 milliarder kroner
 • Uten kronekollapsen ville inntektstapet utgjort ytterligere 33,4 milliarder kroner
Powered by Labrador CMS