Administerende Grethe Moen i Petoro.
Administerende Grethe Moen i Petoro.

Petoro leverte "bare" 27 milliarder til oljefondet

Oljeprisen og koronakrisen reduserte bidraget med 6 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Publisert

Årets første kvartal består av to nogenlunder normale måneder før det smalt skikkelig for oljeprisen og dermed oljebransjen.

Det synes godt i kvartalsresultatet til det statlig heleide oljeselskapet Petoro. De forteller i en pressemeldinget at de leverte 27 milliarder kroner i kontantstrøm til oljefondet i løpet av årets første kvartal.

Det er veldig mye penger, men det er likevel en kraftig nedgang på hele 18 prosent fra første kvartal i fjor. Det betyr at oljefondet fikk hele 6 milliarder kroner mindre i påfyll enn i samme periode i fjor.

Petoro er også klare på at det inneværende kvartalet blir enda verre, og at det må forventes betydelig svakere resultater i hele år.

- Covid-19-pandemien har rammet store deler av verdensøkonomien hardt. Pandemien har også påvirket olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Et stort tilbudsoverskudd som følge av svekket etterspørsel har gjort at prisene på olje og gass har falt til historisk lave nivåer. De ekstraordinære tiltakene som er gjort for å begrense Covid-19-smitten vil ha negativ påvirkning på prisene også i kommende kvartal, og det er svært usikkert i hvor lang tid dette vil påvirke markedet.

Det er kort tid siden oljeindustrien opplevde den forrige krisen i 2014 og 2015. Under og i etterkant av denne satte industrien i verk en rekke effektiviseringstiltak som har gjort oss mer robuste mot lave priser, men ikke tilstrekkelig til å unngå at den ekstreme situasjonen bransjen opplever nå får betydelige konsekvenser.

- Spesielt gjelder dette for leverandørindustrien, som på mange måter er ryggraden i olje- og gassindustrien i Norge da det er her de fleste arbeidsplassene i industrien er. Leverandørindustrien har vært svært omstillingsdyktig i etterkant av det forrige oljeprisfallet, blant annet ved å få større bredde i kundegrunnlaget. Men det hadde naturligvis vært optimalt om de hadde fått mulighet til å konsolidere sin stilling i større grad, sier Moen.

Regjeringen meldte 29. april at det vil bli iverksatt myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet. Produksjonsbegrensningen blir på 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag for andre halvår. Det ligger også noen unntak i bestemmelsene, blant annet er gassfelt skjermet.

- Det jobbes nå med å identifisere hvordan dette vil påvirke produksjonen fra SDØE-porteføljen, sier Moen.

I et kortsiktig perspektiv er det mest sentrale nå å komme gjennom krisen samt støtte opp under industriens initiativ for å håndtere denne krevende situasjonen.

– Det er viktig at vi klarer å håndtere det nye risikobildet som har oppstått, uten å undergrave mulighetene for langsiktig verdiskaping. Dette gjelder spesielt viktigheten av ferdigstillelse av pågående prosjekter, utvikling av nye robuste prosjekter samt opprettholde produksjonsboring. Det er også viktig at industrien verken slipper tak i arbeidet med å redusere klimautslipp eller arbeidet som er satt i gang for ytterligere effektivisering, for eksempel digitalisering av arbeidsprosesser og datadeling på tvers av industrien, sier Moen.

Powered by Labrador CMS