En tankbil ute og kjører i OPEC-landet Saudi Arabia
En tankbil ute og kjører i OPEC-landet Saudi Arabia

Oljepriskrigerne i OPEC og Russland rammes (foreløpig) ikke direkte av viruskrisen

Så langt er kun ett av OPEC-medlemslandene rammet av store virusutbrudd.

Publisert Sist oppdatert

Norges og verdens økonomi rammes av to samtidige kriser: vi har virusutbruddet og oljepriskrigen. Begge deler påvirker både norsk og internasjonal økonomi på en hard og brutal måte.

Oljeproduksjon og virusutbrudd i OPEC og Russland

Land Innbyggere (mill) Oljeproduksjon (mill. fat/dag) Smittede Dødsfall
Algeria42,31,320117
Angola30,81,820
Ekvatorial-Guinea1,30,260
Gabon2,10,251
Iran81,84216381685
Irak38,44,523320
Kuwait4,12,91890
Libya6,7130
Nigeria195,92351
Kongo5,10,330
Saudi Arabia33,7125110
United Arab Emirates9,63,11532
Venezuela28,92,3770
Russland146,810,84381

Tabellen er satt opp mandag 23. mars med utgangspunkt i virustall fra worldometers.info og innbyggertall/oljeproduksjon fra Wikipedia.

Så langt ser det ut til at de landene som har iverksatt omfattende tiltak mot virusspredningen på et tidlig tidspunkt er de som kommer best ut av det, og de økonomiske konsekvensene av dette vil trolig fortsette uavhengig av politikken som føres fremover.

Når det gjelder oljepriskrigen er det på mange en selvpåført krise som kan avblåses hvis landene ser seg tjent med det.

Oljepriskrigen kom som en følge av at Russland ikke ville være med på videre kutt i oljeproduksjonen for å holde prisen oppe, og som et resultat av at Saudia Arabia da valgte å snu seg rundt og øke produksjonen kraftig.

Begge disse landene har lave produksjonskostnader per fat, og kan således tåle relativt lave oljepriser og likevel gå med overskudd. De er likevel avhengig av å løfte prisen opp etterhvert, da de i stor grad har basert sine statsbudsjetter på langt høyere oljepriser enn dagens nivå.

I tillegg til hensynet til eget statsbudsjett, vil det være nærliggende å tro at også OPEC og Russland påvirkes av virusutbruddet.

Det er en kjent sak at OPEC-medlemslandet Iran er blant de hardest rammede av koronaviruset, men statusen for resten av OPEC er nok ikke like godt kjent. enerWE har derfor sjekket ut tallene for hvert av OPEC-landene, samt Russland, for å se hvor hardt de eventuelt er rammet.

Det er åpenbart at Russland og OPEC-landene landene rammes av fallende etterspørsel som følge av viruset, men de er i overaskende grad skånet for selve utbruddet sålangt.

Ifølge tall fra worldometers.info som enerWE hentet ut mandag morgen topper Iran listen med hele 1686 dødsfall så langt.

Deretter følger Irak med 20 og Algeria med 17 døde. Det er ikke mange i land som har litt over og litt under 40 millioner innbyggere. Resten av listen viser antall dødsfall nede på 0, 1, 2 eller tre innbyggere.

Dette er selvsagt foreløpige tall, og alt tyder på at det fort vil bli mange flere i tiden fremover. Det er også åpenbart store muligheter for at i hvert fall antall smittede er sterkt underrapportert, og kanskje også undervurdert.

Tabellen viser uansett at med unntak for Iran, så har verken OPEC-landene eller Russland så langt har fått kjenne effekten av virusspredningen på kroppen. Hva som skjer når det etterhvert skjer gjenstår selvsagt å se, men det er grunn til å tro at det kan gå utover lysten til å fortsette en priskrig som skaper store utfordringer.

Samtidig er det også gode muligheter for at et virusubrudd kan gi utslag i produksjonskapasiteten etterhvert som mange blir syke eller må gå i karantene På den andre siden har oljeetterspørselen samtidig falt, og det er nok olje i markedet til å dekke dagens behov.

Powered by Labrador CMS