Olje- og energiminister Tina Bru under overleveringen av KonKraft-rapporten tidligere i år.
Olje- og energiminister Tina Bru under overleveringen av KonKraft-rapporten tidligere i år.

- Dette er en vanskelig situasjon for næringen

Olje- og energiministeren hadde videomøte med olje- og gassnæringen for å høre hvor skoen trykker.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver på sin hjemmeside at olje- og energiminister Tina Bru på fredag hadde et videomøte både med representanter for olje- og gassnæringen og en telefonsamtale med forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi om situasjonen på norsk sokkel og i leverandørbedriftene som følge av koronaviruset.

Mitt klare inntrykk er alle er innstilt på å delta i dugnaden vi nå er inne i og at selskapene gjør det de kan for å ivareta egne ansatte, hindre ytterligere smitte og samtidig opprettholde en trygg og sikker produksjon på sokkelen

Tina Bru

- Dette er en vanskelig situasjon for næringen. Jeg har derfor i dag hatt dialog med flere av aktørene. Mitt klare inntrykk er alle er innstilt på å delta i dugnaden vi nå er inne i og at selskapene gjør det de kan for å ivareta egne ansatte, hindre ytterligere smitte og samtidig opprettholde en trygg og sikker produksjon på sokkelen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Oljebransjen er kjent for å ta HMS på alvor, og det er gjennomgående en streng sikkerhetskultur som alle slutter opp om. Konsekvensene av eventuelle virusutbrudd ute på norsk sokkel er store både for helsesituasjonen og for Norges inntekter.

Det har vært noen smittetilfeller og noen mistenkte tilfeller allerede, og de har utløst utfordringer med helikoptertrafikken til og fra plattformene. Samtidig er oljeselskapene godt rustet, og plattformene er velforsynte med alt fra mat til nødvendig helseutstyr.

- Vi har flere tiltak offshore inkludert testutstyr på alle våre offshoreinstallasjoner, fortalte Ole Johan Faret i Aker BP til enerWE fredag denne uken.

I en oversikt enerWE har laget over hvor mye Norge vil tape på å stenge ned et felt som følge av virusutbrudd ligger på opptil flere milliarder kroner for de største enkeltfeltene.

På møtet la representanter for næringen fram sine vurderinger av de ekstra utfordringene de nå står overfor direkte og indirekte knyttet til koronaviruset. Blant annet har de inngripende tiltakene som regjeringen har måtte sette i verk gjort det krevende for mange selskaper å få sine ansatte på jobb offshore.

I tillegg til problemstillinger knyttet til midlertidig stanset helikoptertrafikk, er mange av offshore-arbeiderne pendlere. Det betyr at det skaper ekstra utfordringer når Avinor har stengt flere småflyplasser rundt om i landet, og når ansatte som bor utenlands ikke kommer seg til Norge.

Som en følge av disse utfordringer har bransjen også sett seg nødt til å forlenge gyldigheten på sikkerhets- og beredskapskurs.

Olje- og energiministeren lover å ta bransjens innspill på alvor, og tilrettelegge så godt som det lar seg gjøre i en krevende situasjon.

Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene av tiltakene som er innført og det er betydelig usikkerhet rundt den videre utviklingen i næringen

Tina Bru

- Dette var en veldig nyttig oppdatering. Næringen står nå overfor helt andre rammer rundt sin virksomhet. Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene av tiltakene som er innført og det er betydelig usikkerhet rundt den videre utviklingen i næringen. Jeg vil følge den videre utviklingen tett, også når det gjelder behov for justeringer fra myndighetenes side, sier Bru.