Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass
Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass

- Det er en del ting som gjør det krevende fordi folk som jobber offshore bor over hele landet

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sender en stor takk for innsatsen til alle som jobber for å sikre norsk olje- og gassproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Hele landet påvirkes av virusutbruddet og konsekvensene av de inngrippene tiltakene som er iverksatt. Her er på mange måter olje- og gassbransjen i en spesiell situasjon, både fordi det er snakk om så enorme økonomiske konsekvenser hvis noe må stenges ned og også fordi det er en bransje som knytter sammen folk fra så mange forskjellige steder.

enerWE tok derfor kontakt med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass for å høre hvordan de ser på situasjonen nå.

Det viktigste er at fokuset er på å ta vare på våre egne, og så langt det er mulig å sørge for sikker og stabil drift

Tommy Hansen

- Det viktigste er at fokuset er på å ta vare på våre egne, og så langt det er mulig å sørge for sikker og stabil drift, sier Tommy Hansen.

Hansen er kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass. Han forteller at det er et veldig godt samarbeid mellom selskapene på norsk sokkel, og at deres rolle som bransjeorganisasjon er å være en arena som legger tilrette for mange av samtalene som nå går på tvers for å håndtere situasjonen.

På spørsmål om hva status er, sier Hansen at det smittemessig ikke har vært observert noen store utbrudd så langt.

- Vi er ikke kjent med andre tilfeller enn det ene som tidligere er nevnt, sier Hansen.

Med det tenker han på Martin Linge, plattformen som ennå ikke er i drift, men hvor bemanningen er flydd i land som følge av smitte.

enerWE har også fulgt opp boreriggen Transocean Equinox som er på oppdrag ute på Troll-feltet. Der har det blitt iverksatt karantene, men det har ikke blitt bekreftet om det er snakk om smitte eller ikke ennå.

På spørsmål fra enerWE kan ikke Hansen svare direkte på hva selskapene faktisk gjør eller hva de kommer til å gjøre fremover. Det er det til syvende og sist selskapene selv som tar beslutningene om.

Det planlegges for ulike scenarier. Hvert enkelt selskap må gjøre det selv, men jeg opplever at fokuset er veldig likt

Tommy Hansen

- Det planlegges for ulike scenarier. Hvert enkelt selskap må gjøre det selv, men jeg opplever at fokuset er veldig likt, sier Hansen.

På fredag i forrige møte hadde Hansen og andre bransjerepresentanter møte med olje- og energiminister Tina Bru. Hansen forteller at det var ministeren som tok initiativet.

- Energiministeren ba om et møte fordi statsråden ønsket å vite hvordan situasjonen var i næringen og hva næringen gjør, sier Hansen.

Det var et godt møte, ifølge Hansen, og han legger til at det nå er hyppig kommunikasjon mellom bransjen og departementet.

- Vi har vært i kontakt med myndighetsapparatet gjennom hele helgen, sier Hansen.

De mange tiltakene som regjeringen har iverksatt er ekstra krevende for nettopp oljebransjen.

- Det er en del ting som gjør det krevende fordi folk som jobber offshore bor over hele landet, sier Hansen.

Det er også utfordringer knyttet til hvor lenge man kan jobbe offshore. Her er det både myndighetskrav og tariffavtaler med fagforeningene som legger begrensninger.

Hansen er imidlertid klar på at de har gode og konstruktive samtaler med begge partene, og at alle trekker sammen for å sørge for at alt går så smertefritt som det kan gjøre.

Det er veldig mange som har mange spørsmål og informasjonsbehovet er stort ute i bransjen.

- Jeg har veldig stor forståelse for det store informasjonsbehovet. Vi jobber på høytrykk for å få avklart, men alle ansatte må forholde seg til informasjonen de får fra sine selskap, sier Hansen.

Han ber om forståelse for at det kan ta tid, og påpeker at de må være nøye med å komme med riktig informasjon i en slik uoversiktlig tid.

- Alle som kan gjøre noe for å bringe klarhet, de er på jobb, sier Hansen.

Samtidig sender han en stor takk til alle som jobber på norsk sokkel.

- De som er ute på jobb nå gjør en fantastisk jobb. Det skal de vite at vi, selskapene og samfunnet er veldig takknemlige for innsatsen de gjør, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS