Sliter med karanteneslitasje, men får ikke dispensasjon

- Grunnet karanteneregler har vår virksomhet stoppet fullstendig opp, skriver leverandør i dispensasjonssøknad.

Publisert

I slutten av november advarte Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri om at karantenereglene for utenlandske arbeidere på norsk sokkel om at karanteneregelverket var for strengt.

- Det rapporteres om stor belastning og slitasje på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få både for den enkelte, men også for det totale risikobilde, uttalte forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

I et brev til helse og omsorgsminister Bent Høie ba de fem organisasjonene om at karantenetiden skulle kortes ned til seks døgn, men da i kombinasjon med krav om to negative tester etter ankomst til Norge.

Når enerWE følger opp denne saken, kommer det frem at denne saken ikke er løst. I kommunikasjonsavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet forteller seniorrådgiver Trude Bakke at de ikke har sendt ut noe svar på dette brevet.

- De har ikke fått svar. Brevet er oversendt til Helsedirektoratet, som løpende vurderer behovet for justering av covid-19-forskriften. Helsedirektoratet vil vurdere behovet for eventuelle møter med bransjen i den anledning, skriver Bakke i en e-post til enerWE.

Helse- og omsorgsdepartementet ikke gitt dispensasjon

I den elektroniske postjournalen finner vi to søknader om dispensasjon fra karantenereglene fra offshore-selskaper; Odfjell Drilling og Vertech Offshore. Begge sendt i sommer.

«Grunnet reiserestriksjoner/karanteneregler har vår virksomhet stoppet fullstendig opp», skriver teknisk ansvarlig Magne Nikolaisen i Vertech Offshore i sin søknad.

I brevet beskriver han at bedriften hadde en mulighet til et oppdrag i Canada - og at kanadiske myndigheter hadde innvilget fritak fra karanteneplikten i Canada. Men bedriften fikk avslag på dispensasjons-søknaden.

Odfjell Drilling søkte om dispensasjon på grunn en forestående operasjon utenfor Sør-Afrika - som skulle omfatte rundt 300 norske offshore-arbeidstakere.

Når enerWE kontakter Helse- og omsorgsdepartementet og spør hvor mange selskaper som har søkt dispensasjon fra Covid 19-karantenebestemmelsene, forteller Trude Bakke at det ikke er gitt noen unntak fra reglene.

Forskriften har ikke gitt adgang til dispensasjon fra karantenereglene

Trude Bakke

- Forskriften har ikke gitt adgang til dispensasjon fra karantenereglene. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor ikke behandlet dispensasjonssøknader. Mange har ønsket seg endringer i karanteneregelverket, og det er også blitt gjort flere endringer. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tall for hvor mange enkeltpersoner eller bedrifter som direkte eller indirekte har kontaktet oss for å få innfridd sine ønsker på dette feltet, skriver seniorrådgiver Trude Bakke i Helse- og omsorgsdepartementet til enerWE.

Powered by Labrador CMS