Sanner: – Det blir verre før det blir bedre

– Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid.

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner (H) tror Norge fortsatt har det verste i vente i viruskrisen.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sa Sanner da regjeringen fredag presenterte en ny pakke med krisetiltak for å bøte på koronavirusets økonomiske skadevirkninger.

Det viktigste er å stoppe smitten og ta vare på liv og helse, understreket han.

– Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt, sa Sanner.

Fakta om regjeringens krisepakke

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av koronavirusepidemien.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

(©NTB)

(©NTB)