Regjeringen endrer permitteringsreglene

- Vi må sikre at denne krisen ikke får langsiktige konsekvenser for norske bedrifters lønnsomhet.

Publisert

Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik staten tar over betalingen av lønn på et tidligere tidspunkt.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) la fram strakstiltak for å avhjelpe koronaeffekten i norsk økonomi på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Permitteringsregelverket sikrer dagpenger. Da kan bedriftene raskt redusere sine kostnader, og vi unngår oppsigelser, sa Sanner på pressekonferanse.

I tillegg til de varslede endringene i permitteringsregelverket vil regjeringen bruke mer penger i helsevesenet slik at det kan kjøpes inn mer legemidler og gjennomføres flere koronaanalyser.

Fakta om økonomiske strakstiltak grunnet koronaviruset

Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Tiltak kommer i tre ulike faser:

* Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.

* Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet.

* Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Konkrete tiltak legges fram på fredag:

* Penger til helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Forslag om å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon.

Endringer i skattereglene:

* Åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Regjeringen vil også se hva som kan gjøres for å bistå flybransjen, som er svært hardt rammet.

Skal kunne utsette betaling av formuesskatt

Det blir også endringer i skattereglene. Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, skal få utsatt betaling av formuesskatt. I regjeringens pressemelding skrives det også at de vil se hva som kan gjøres for å bistå den hardt rammede flybransjen.

Regjeringen skriver også at de åpner for at bedrifter som går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet mot overskudd de har beskattet i tidligere år. Dermed kan de lettere få kortsiktige lån i bankene og unngå konkurs.

Tre ulike faser

I pressemeldingen står det at regjeringen jobber med tiltak i tre ulike faser. I første fase skal de legge fram strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser, deretter skal de jobbe med mer konkrete tiltak mot bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. Om nødvendig vil de også legge fram mer generelle og langsiktige tiltak for hele økonomien.

– Vi er i en alvorlig situasjon. Vi må sikre at denne krisen ikke får langsiktige konsekvenser for norske bedrifters lønnsomhet. Det å skape bedrifter er vanskelig så vi må ta vare på de bedriftene vi har, sa Sanner.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere om det behov for å stimulere økonomien mer generelt.

I pressemeldingen understrekes det at det ikke bare er fly- og reiselivsnæringen som er rammet. Også bedrifter som opplever problemer i distribusjonskjeden, kan bli hardt rammet.

(©NTB)