Budsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner

Motvirker inntektsbortfall hos bedrifter og privatpersoner til en verdi av 310 milliarder kroner.

Publisert

Regjeringen kan ikke si hvor mye oljepenger den kan måtte bruke på tiltak for å berge Norge gjennom koronakrisen.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås å øke med 135,8 milliarder kroner i 2020, ifølge proposisjonen regjeringen la fram fredag.

Tiltakene som regjeringen så langt har satt i verk, motvirker inntektsbortfall hos bedrifter og privatpersoner til en verdi av 310 milliarder kroner, opplyser Finansdepartementet.

I tillegg kommer tiltakene regjeringen la fram fredag morgen som vil utgjøre mellom 10 og 20 milliarder kroner hver måned, opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H). Dette er en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, understreker Sanner.

– Umulig å si

Han kan imidlertid ikke svare på hvor mye oljepenger regjeringen må bruke.

– Hvor mye det vil være snakk om, er det ikke mulig å si i dag, fordi anslagene kan forandre seg fra uke til uke og nesten fra dag til dag, sier Sanner.

Han mener det er riktig å bruke de økonomiske musklene staten har for å sikre arbeidsplasser og næringslivet, slik at det også blir arbeidsplasser å gå til i fremtiden.

Han påpeker at bruttonasjonalprodukt er ventet å falle med 2 prosent i år som følge av krisen.

– Jo færre penger vi bruker nå, jo flere må vi bruke framover. Det er det viktige perspektivet. Hvis du skal se på hvor mye oljepenger som faktisk ble brukt i denne krisen, kan du ikke bare se på tiltak nå, du må se på hva den pengebruken betyr for vekstevnen vår fremover, mener statsminister Erna Solberg (H).

Lånegarantier på plass

Sanner opplyste for øvrig at bankene nå har utbetalt de første lånene som er gitt med regjeringens lånegaranti, som ble foreslått for en uke siden. Disse brukes til å gi lån til små og mellomstore bedrifter.

– Nå jobber vi for å utvide den ordningen, så den kan gjelde større bedrifter, sier Sanner.

(©NTB)