Foto: Norges bank
Foto: Norges bank

Koronaeffekt på skatteinnbetalingene i 2020

Statens skatteinntekter i 2020 var 85,6 milliarder kroner mindre enn i 2019.

Publisert

I 2020 ble det innbetalt 858,4 milliarder kroner i skatt i Norge. Dette er 85,6 milliarder, eller 9,1 prosent, mindre enn i 2019. Årsaken er koronatiltakene.

Skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det først og fremst er fra olje- og gassvirksomheten at skatteinnbetalingene har blitt redusert.

Fra petroleumssektoren ble det innbetalt totalt 28,4 milliarder kroner i skatt på utvinning av olje og gass i 2020. Dette er hele 105,1 milliarder kroner mindre enn i 2019. Dette har en klar sammenheng med mindre utvinningstakt på grunn av koronatiltakene. SSB gjør imidlertid oppmerksom på at siden tiltakene har et mer langsiktig perspektiv, så er det ennå ikke mulig å vurdere den totale effekten av tiltakene.

Personlige skattytere står for den største delen av skatteinnbetalingene. De betalte inn 726 milliarder kroner i fjor, noe som er en økning på 0,8 prosent. Inntektene fra arbeidsgiveravgiften – som bedriftene betaler – har gått ned med 4,1 prosent. Her satte myndighetene ned avgiften med 4 prosentpoeng i mai og juni som et av tiltakene i forbindelse med koronapandemien.

Skatteinntektene til kommuneforvaltningen gikk ned med 1 prosent, noe som også må sees i sammenheng med koronatiltakene og effekten på norsk økonomi, ettersom disse inntektene vanligvis øker fra år til år.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS