Nesten 12.000 nye dagpengesøknader til Nav på mandag

Siden 12. mars har det kommet inn 318.300 dagpengesøknader.

Publisert

Nav mottok 11.900 søknader om dagpenger på mandag. 10.000 av disse gjelder dagpenger ved permittering.

Siden 12. mars har det kommet inn 318.300 dagpengesøknader. 288.700 av disse gjelder dagpenger ved permittering, melder Nav.

Til sammenligning mottok Nav 160.500 dagpengesøknader i hele 2019 og 166.600 i 2018.

Mandag åpnet Nav også for at både permitterte og arbeidsledige kan søke om forskudd på dagpenger. Over 20.000 har søkt om dette, noe som innebærer utbetalinger på i alt 327 millioner kroner.

Forskuddet vil være litt lavere enn det Nav antar vil bli utbetalt i dagpenger, og forskutteres for én måned.