Over 110.000 søknader om dagpenger på under en uke

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken.

Publisert Sist oppdatert

Nav har de siste seks dagene mottatt 113.500 søknader om dagpenger. Over 100.000 av disse gjelder permitteringer.

Tirsdag mottok Nav 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger. Dermed har Nav de siste seks dagene mottatt 113.500 søknader om dagpenger.

105.000 av søknadene gjelder permittering, og 8.600 er ordinære søknader om dagpenger, opplyser Nav.

Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine

Sigrun Vågeng

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

Etaten opplyser at de har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige endringer i regelverket – og andre tiltak – som kan avlaste situasjonen.

Forrige uke varslet 118 virksomheter Nav om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer på ti eller flere ansatte. Nesten samtlige av disse varslene gjaldt permitteringer.

Totalt berørte varslene 7.449 personer, og 7.374 av varslene gjaldt permitteringer.

Samlet gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om permitteringer som berørte 10.292 personer

Sigrun Vågeng

– Samlet gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om permitteringer som berørte 10.292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Vågeng.

Powered by Labrador CMS