NHO: – Det er nasjonale smittevernregler som gjelder

– Det kan ikke være tvil etter at denne veilederen nå presenteres, at det er nasjonale smittevernregler gjelder.

Publisert

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener kommunene nå i større grad må forholde seg til de nasjonale smittevernreglene, etter enigheten om en ny veileder.

– Det kan ikke være tvil etter at denne veilederen nå presenteres, at det er nasjonale smittevernregler gjelder, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Sammen med LO og KS ble NHO søndag enige med regjeringen om en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

– Denne veilederen må virke slik at friske folk kommer seg på jobb, og bedriftene kan bidra til å holde hjulene i gang i samfunnet. NHO kommer til å be om innstramminger i kommunens handlefrihet, dersom dette ikke blir realitetene, advarer Almlid.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS er klar på at veilederen også gir lokal handlefrihet.

– Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier Gram.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier at ingen er tjent med konfrontasjoner mellom lokale og sentrale myndigheter om smitteverntiltak.

– Derfor er jeg glad for at regjeringen oppfordrer kommunene til dialog med arbeidslivets parter og hjørnesteinsbedrifter i forkant av, og i gjennomføringen av, smitteverntiltak. Det kan legge til rette for at det kan iverksettes avbøtende tiltak som også kan dempe de negative konsekvensene som smitteverntiltak kan ha, sier han.

(©NTB)