NVE åpner for midlertidig nedsatt nettleie

- Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå.

Publisert

Strømprisene er rekordlave, men nettleien utgjør den samme prisen som før.

Nettleien går til å betale nettselkapene for å bygge og vedligeholde strømnettet. De har monopol på tjenesten, men NVE regulerer hvor mye de kan ta betalt.

Nå som koronaviruset har stengt ned store deler av samfunnet, og rekordmange er permittert, er det flere nettselskaper som ønsker å bidra ved å gi midlertidig reduksjon i nettleien.

Det har NVE fanget opp, og i en pressemelding skriver de at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE i dag har vedtatt en midlertidig dispensasjon som som gjelder ut året.

Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå

Kjetil Lund

- Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå. Vi innfører derfor nå en midlertidig dispensasjon ut året. Dette er ikke ment som en generell oppfordring til selskapene om å sette ned nettleien, men gir en mulighet for det, til nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Dispensasjonen er nødvendig da nettselskapene er forpliktet til å drive økonomisk ansvarlig slik at de er i stand til å dekke både planlagte og uforutsette utgifter.

NVE skriver imidlertid at de ser at gjeldende regelverk er litt for rigid til å håndtere den spesielle situasjonen som nå har oppstått, og at de derfor mener det er riktig å gi denne dispensasjonen.

Samtidig er NVE-sjefen øye med å påpeke at nettselskapene har mange løpende utgifter som må dekkes. Det inkluderer alt fra lønn, kjøp av varer og tjenester, til kjøp av kraft for å dekke overføringstap i nettet, samt leveringsplikten de har til kundene.

- Dette er betydelige kontantstrømmer ut av selskapet, og selskapene er avhengig av at det kommer inn tilstrekkelig nettleie hver måned til å gjøre opp for seg, sier Lund.

De nettselskapene som gir sine kunder en midlertidig lavere nettleie nå mens koronatiltakene rammer for fullt står fritt til å hente inn igjen i en fremtidig økning av nettleien.