37.900 nye søknader om dagpenger til Nav på tre dager

Nav har så langt fått 223.200 søknader om dagpenger, hvorav 206.000 kommer av permitteringer.

Publisert

Fra fredag til søndag kom det inn 37.900 nye søknader om dagpenger fra Nav. Antallet søknader har en nedadgående kurve.

23.600 av søknadene kom på fredag, 6.600 på lørdag og 7.800 på søndag, ifølge Nav.

I løpet av torsdag forrige uke kom det 31.100 nye søknader. På det meste kom det inn 63.680 nye søknader på én dag, som var tirsdag forrige uke.

34.500 av de nye dagpengesøknadene i løpet av de tre siste dagene var på grunn av permitteringer. 3.400 var ordinære søknader om dagpenger.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 223.200 søknader om dagpenger, hvorav 206.000 gjelder dagpenger ved permittering.

8 prosent av arbeidsstyrken i Norge har de siste to ukene søkt om dagpenger fra Nav. Oslo er fylket der høyest andel av arbeidsstyrken har søkt om dagpenger, med 9,6 prosent.

Antallet søknader om dagpenger i 2020 har allerede passert 2019-tallene med god margin. Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 262.100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS