Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi ønsker ikke at det skal ende med at de mister strømmen fordi regningen ikke er betalt

Advarer om at mange får problemer med å betale strømregningen.

Publisert Sist oppdatert

enerWE har i en serie artikler intervjuet nettselskaper og bransjetopper for å høre hvordan de sikrer at strømnettet og strømleveransene vil forbli oppe og gå selv i en krisesituasjon med mange smittede eller i karantene.

Tilbakemeldingene er at nettselskapene har god kontroll, og de har troverdige beredskapsplaner som sikrer at de vil klare å håndtere situasjonen selv om en hel serviceavdeling eller et helt nettselskap skulle bli satt ut av smitte.

Utfordringen er imidlertid ikke bare å sikre at strømnettet er oppe og går. Nå varsler KS Bedrift Energi i en pressemelding at de er bekymret for at de økonomiske konsekvensene av virusspredningen og tiltakene skal sette mange i en situasjon der de ikke klarer å betale strømregningen.

– Vi har kontaktet myndighetene for å hindre at mange innbyggere og bedrifter mister strømmen, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Hun forteller at de har kontaktet Finansdepartementet og advart om problemet, og gjort det klart at de må bidra med tiltak.

– Smitteverntiltakene som er iverksatt i det norske samfunnet påvirker og truer enkeltpersoners og bedrifters økonomiske situasjon. Vi ønsker ikke at det skal ende med at de mister strømmen fordi regningen ikke er betalt, sier Bjelland.

Vi ønsker ikke at det skal ende med at de mister strømmen fordi regningen ikke er betalt

Cecilie Bjelland

Dette er selvsagt et alvorlig problem for de som ikke klarer å betale regningen, men det er også begrenset hvor mye nettselskapene kan gjøre med det. Hvis det blir for mange blir belastningen rett og slett for stor for strømselskapene og nettselskapene til at de kan håndtere det på egenhånd.

Nå etterspør hun tiltak som sikrer fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling, uten at energiselskapene må ta en stor risiko.

– Fra medlemmene våre rapporteres det om mange forbrukere og bedrifter som får betalingsproblemer på grunn av tiltak for å bekjempe koronapandemien. Denne inntektssvikten rammer både privatkunder, lokale næringsklynger, reiseliv og energikrevende virksomheter, sier Bjelland.

Utestående fordringer er en stor økonomisk risiko for energiselskapene

Cecilie Bjelland

Strøm- og nettselskapene har anledning til å stenge strømmen ved manglende betaling, men det er på ingen måter et ønskelig tiltak.

– Utestående fordringer er en stor økonomisk risiko for energiselskapene, der omfang og tiltak må vurderes nøye for det enkelte selskap. Det eneste effektive tiltaket nettselskapene har er å bruke sin adgang til å stenge strømmen. Det er en dårlig løsning i dagens situasjon, sier Bjelland.

Så må det påpekes at det ikke er slik at strømmen stenges når betalingsfristen har gått ut. Her følges vanlige regler for purring og inkasso, og det er først når det ikke når frem at det kan bli aktuelt. Varsling skjer i minst to runder, og det tar normalt 4-8 uker før det eventuelt blir aktuelt å kutte strømmen.

Bjelland advarer likevel om at myndighetene må på banen nå, og ikke vente til problemet blir for stort.

Vi kan på kort tid få et økende antall kunder der nettselskapene må vurdere hvor stor økonomisk risiko de kan bære ved utestående betaling

– Men denne situasjonen eskalerer fort, og vi kan på kort tid få et økende antall kunder der nettselskapene må vurdere hvor stor økonomisk risiko de kan bære ved utestående betaling.

Bjelland ber om at staten stiller med en garanti for strømregningene slik at nettselskapene ikke behøver å gå til et så drastisk skritt som å stenge strømmen.

– Det er en tidsbegrenset statlig garanti for fakturert og utestående strømregning. Et slikt tiltak vil sørge for at nettselskapene vil kunne stille sine krav i bero til kundens situasjon er mer normalisert. Da vil nettselskapene slippe å løpe en stor økonomisk risiko, samtidig som innbyggere og næringsliv beholder strømmen. Det vil være best for alle parter slik situasjonen er nå, sier Bjelland.