Prislappen på koronatiltakene så langt: 126 milliarder kroner

Regjeringen har så langt i år brukt 126,3 milliarder kroner på koronatiltak, viser nye tall. Det er langt mindre enn de egentlig trodde.

Publisert

– Flere av tiltakene som ble iverksatt i den aller første fasen, vil koste vesentlig mindre enn anslått, skriver regjeringen i forslaget til en ny krisepakke i forbindelse med virusutbruddet.

De nye tiltakene som nå foreslås for høsten, vil koste 6,1 milliarder kroner. Disse er medregnet i totalprislappen på om lag 126 milliarder.

Regjeringen skriver at det er flere grunner til at anslaget for hvor mye tiltakene har kostet, går ned.

– Tiltakene ble utformet på et tidspunkt med svært stor usikkerhet. I ettertid har de negative utslagene blitt mindre enn fryktet, og den økonomiske utviklingen er blitt bedre enn ventet, skriver regjeringen i forslaget.

Blant annet er pengebehovet til kontantstøtteordningen til bedrifter nedjustert med om lag 23 milliarder kroner. Tilsvarende er pengebehovet til lønnsstøtteordningen redusert med 3,3 milliarder kroner.

Nye tiltak

I forslaget til den nye krisepakken setter regjeringen av rundt seks milliarder kroner til nye tiltak i 2020.

– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Mesteparten av de nye tiltakene som nå foreslås av regjeringen, er allerede kjent. Pengene skal blant annet gå til å forlenge permitteringsperioden til 52 uker.

I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren og 1,5 milliarder kroner for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten.

Reiselivsordning

Det settes også av penger til nye tiltak for reiselivet, blant annet en egen kompensasjonsordning for reiselivsnæringen og videreføring av omstillingsordningen.

Mandag morgen kunngjorde næringsministeren at en den brede og generelle støtteordningen for kriserammede bedrifter på sikt skal erstattes av en smalere, spissere og mer målrettet ordning. Pengene fra denne ordningen vil først bli utbetalt i 2021.

– Den blir spisset inn. Den gamle ordningen gjelder for næringslivet generelt. Den nye vil gjelde reiselivet og bransjer knyttet til det, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Powered by Labrador CMS