Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og olje- og energiminister Tina Bru. Bildet er fra en paneldebatt i regi av Norsk olje og gass i 2014.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og olje- og energiminister Tina Bru. Bildet er fra en paneldebatt i regi av Norsk olje og gass i 2014.

Så mye brukte energi- og klimaetatene på overtid i mars

Overtidsbruken var lavere enn i januar og februar, men omtrent på samme nivå som mars i fjor.

Publisert
Overtidsbruken har falt fra januar og februar til mars i år.
Overtidsbruken har falt fra januar og februar til mars i år.

Store deler av det norske samfunnet ble stengt ned i midten av mars, og det gikk hardt utover store deler av norsk næringsliv. Over 400.000 er meldt permittert, og selv om staten har gått inn med omfattende og dyre kompensasjonsordninger og krisepakker er det mange som sliter med å få økonomien til å gå rundt.

Mens det private næringslivet sliter, er de ansatte i offentlig sektor fortsatt i full jobb. Det inkluderer de som jobbet med energi- og klimaspørsmål i departementene og dere underliggende etater.

Hver måned rapporterer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) nøkkeltall for statens inntekter og utgifter på statsregnskapet.dfo.no.

De siste tallene der er nå til og med mars, og en titt på tallene der viser at overtidsbruken gikk ned i mars sammenlignet med januar og februar.

Sammenlignet med i fjor brukte de energi- og klimaorienterte departementene og etatene omtrent like mye overtid i mars:

  • Klima- og miljødepartementet: 531.373 kr (547.834 kr)
  • Miljødirektoratet: 779.829 kr (749.834 kr)
  • NVE: 492.938 kr (446.183 kr)
  • Norsk Polarinstitutt: 9.002 kr (60.920 kr)
  • Olje- og energidepartementet: 664.284 kr (568.834 kr)
  • Oljedirektoratet: 115.311 kr (213.247 kr)
  • Petroleumstilsynet: 137.864 kr (139.297 kr)

På den ene siden har departementene og etatene også blitt nødt til å redusere aktiviteten sin og ty til hjemmekontor der det er mulig. Samtidig er det ingen tvil om at det har blitt mye å gjøre for å raskt få på plass nye ordninger og håndtere mange uforutsatte hendelser som følge av koronaviruset og de omfattende tiltakene for å begrense spredningen.