Selv med dagens oljepriser er Johan Sverdrup en pengemaskin for Norge

KOMMENTAR: Pengene fra Johan Sverdrup kommer godt med når regjeringen skal finansiere alle krisetiltakene.

Publisert Sist oppdatert

Denne dagen og denne uken startet med at oljen ble solgt for 23,5 dollar fatet. Det er den laveste oljeprisen siden 2003. Samtidig forteller Equinor at Johan Sverdrup-feltet nå øker sin daglige produksjon til 470.000 fat olje, og at produksjonen er lønnsom selv ved 20 dollar fatet.

Oljeprisen har gått på en dobbel smell. Den globale viruspandemien har satt store deler av verden på pause i en unntakstilstand som verden aldri har sett makan til, og det har gått hardt utover etterspørsel etter olje. Samtidig har OPEC med Saudi Arabia i spissen startet en oljepriskrig etter at de ikke ble enige med Russland om forlengede avtaler om kutt i oljeproduksjonen.

Det er ingen tvil om at dette går utover norske oljeselskaper og statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Samtidig er det verdt å merke seg at selv med dagens lave oljepriser, er det fortsatt stor fortjeneste i den norske oljebransjen.

Med den nye opptrappingen står Johan Sverdrup for omtrent en fjerdedel av oljefatene som produseres på norsk sokkel. Ifølge Oljedirektoratets tall for produksjonen på norsk sokkel i februar, ble det i snitt produsert 1, 7 millioner fat olje og totalt 2,1 millioner fat væsker hver dag den måneden. Det betyr at Johan Sverdrup vil stå for omtrent 26,9 prosent av norsk oljeproduksjon.

Selv med en oljepris helt nede på 23,5 dollar fatet bidrar Johan Sverdrup med betydelige inntekter. Med en dollarkurs på hele 10,5 kroner betyr det at Johan Sverdrup produserer olje for hele 116 millioner kroner hver eneste dag.

Hvis vi legger Equinors oppgitte kostnadstall på 20 dollar fatet, så betyr det at Johan Sverdrup selv med dagens lave oljepris leverer et overskudd på 17,3 millioner kroner hver eneste dag.

Nå blir det litt overforenklet å regne seg frem til skatteinntekter for hver enkeltdag, men hvis vi legger til grunn at overskuddet i olje- og gassvirksomheten har en total beskatning på 78 prosent, så betyr det at Johan Sverdrup bidrar med omtrent 13,5 millioner kroner i skatt hver dag.

Dette er mye penger som kommer godt med i en tid der AS Norge går på en stor økonomisk smell som følge av de massive grepene som er tatt for å stanse spredningen av koronaviruset.

Disse pengene må tas fra et sted, og det er selvsagt oljefondet. Før krisen sto det omtrent 10.500 milliarder kroner der, men det har likevel stor betydning at oljebransjen kan bidra med så mye som mulig. Når Norge og verden kommer tilbake til en normalsituasjon sier handlingsregelen at politikerne kan bruke tre prosent av fondet på statsbudsjettet.

Det betyr at hver milliard som settes inn eller tas ut påvirker fremtidige statsbudsjett med 30 millioner kroner mer eller mindre.

Så må det også påpekes at dagens oljepris er unormalt lav. Hvis vi legger til grunn snittprisen i fjor blir tallene for Johan Sverdrup mange ganger større.

I 2019 lå snittprisen for Nordsjøolje på 64,12 dollar fatet samtidig som dollaren kostet 8,45 kroner. Det ga en snittpris på 541,81 norske kroner per fat. Med en dagsproduksjon på 470.000 fat ville det tilsvart hele 254,7 millioner kroner i omsetning hver eneste dag. Av det ville overskuddet ligget på 175,2 millioner kroner dagen, og det ville gitt skatteinntekter på 136,7 millioner kroner dagen.

Så er det naturlig å påpeke at det langt fra er sikkert at oljeprisen kommer opp på fjorårets nivå igjen. Samtidig er det verdt å merke seg at oljeprisen har vært lav mange ganger før, og det har alltid vært pessimisme på vegne av fremtidig oljepris.

I en gjennomgang enerWE gjorde tilbake i 2017 kom vi frem til at oljeprisen hadde vært over 100 dollar fatet i fem forskjellige år, og at det var tilfelle i hele 10 forskjellige år hvis vi justerte prisen for inflasjon.

Og selv om det ikke skulle skje igjen, så er det verdt å merke seg at selv med dagens veldig lave oljepris, så er fortsatt årets gjennomsnittsprisen relativt høy.

Frem til og med fredag 27. mars er gjennomsnittsprisen for Nordsjøoljen 51,69 dollar fatet. Samtidig er snittprisen for én dollar 9,47 kroner. Det gir en snittpris per fat på 489,50 kroner fatet.

Med denne gjennomsnittsprisen som utgangspunkt vil Johan Sverdrup produsere olje for 230,1 millioner kroner hver dag. Det gir et overskudd på 141,0 millioner hver dag, og et daglig skattebidrag på 110 millioner kroner.

Denne gjennomsnittsprisen trekkes ned for hver nye dag med lave oljepriser, men den vil samtidig holdes noe oppe av at dollaren er så dyr målt mot norske kroner.

Så er selvsagt spørsmålet: Hva hvis oljeprisen går under 20 dollar fatet?

Det vil selvsagt gå utover lønnsomheten til Johan Sverdrup, men det vil på ingen måte være et argument for å stenge ned virksomheten. Ifølge Equinor er operatørkostnaden på under to dollar fatet, og det betyr at det er fornuftig å fortsette driften så lenge oljeprisen ikke går under to dollar fatet. Det er fordi mesteparten av kostnadene ligger i investeringene som allerede er gjort. De får man ikke tilbake om man skulle velge å stanse driften som følge av lav oljepris.

Slik er det forøvrig også på de andre feltene på norsk sokkel. En eventuell langvarig lav oljepris vil gå hardt utover investeringer i nye felt, men den har i praksis lite å si for eksisterende produksjon. Så lenge investeringene er tatt, vil det lønne seg å fortsette olje- og gassutvinningen på de feltene som er aktive.

Det er selvsagt synd for Equinor, lisenspartnerne og staten Norge at oljeprisen er så lav som den er nå, men en daglig oljeproduksjon tilsvarende 116 millioner kroner kommer uansett godt med når regningene for virustiltakene skal betales.

Powered by Labrador CMS