Oljearbeidere inn på regjeringens liste over samfunnskritiske yrker

- Jeg er glad myndighetene nå har fått det på plass.

Publisert Sist oppdatert

Fagforbundet Industri Energi skriver på sin hjemmeside at de sammen med arbeidsgiverne i Norsk olje og gass har jobbet for å få oljearbeidere med på listen over folk som har samfunnsviktig funksjon. Det kom på plass torsdag kveld.

Dette er noe jeg selv har tatt opp i møte med olje- og energiminister Tina Bru og som vi har hatt tett og god kontakt med Norsk olje og gass om. Og jeg er glad myndighetene nå har fått det på plass

Frode Alfheim

- Dette er noe jeg selv har tatt opp i møte med olje- og energiminister Tina Bru og som vi har hatt tett og god kontakt med Norsk olje og gass om. Og jeg er glad myndighetene nå har fått det på plass, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan blant annet få tilbud om barnehage- og/eller skoleplass.

Direktoratet understreker at terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud skal derfor begrenses så mye som mulig.

I den oppdaterte listen nevnes spesielt følgende personell i oljebransjen som samfunnskritisk viktige:

  • Kontrollromspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk driftspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk bemanning offshore for å opprettholde olje- og gassproduksjon

Oljearbeiderne sorterer under en ny oppføring for aktiviteten på norsk sokkel: "Opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel".

Det presiseres forøvrig at:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Fra før av har det blitt git forlenget gyldighet av beredskaps- og sikkerhetskurs, samt helseattester, og Petroleumstilsynet har åpnet for inntil fire ukers sammenhengende opphold ute på plattformer på norsk sokkel.

Selv med dagens lave priser på både olje og gass, blir det fort veldig dyrt for Norge hvis noen felt må stenges ned som følge av enten virusutbrudd eller virustiltakene.

Her kan du laste ned og lese den oppdaterte listen.