- Vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få

Ber om at karantenetiden for offshore-arbeiderne kortes ned.

Publisert

På fredag i forrige sendte Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri et felles brev til helseministeren Bent Høie der de ba om endringer i karanteneregelverket for utenlandske arbeidere som jobber på norsk sokkel.

- Det rapporteres om stor belastning og slitasje på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få både for den enkelte, men også for det totale risikobilde, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

I brevet ber de om at karantenetiden kortes ned til seks døgn, men i kombinasjon med krav om to negative tester etter ankomst til Norge.

I dag må offshorearbeidere som bor i utlandet tilbringe 10 dager på karantenehotell før utreise til norsk sokkel.

«Vi mottar i økende grad varsler fra arbeidstakere og selskaper om at de nye reglene for innreisekarantene på 10 dager for arbeidstakere bosatt i utlandet påvirker den enkeltes helse i negativ retning. Arbeidstakerne opplever nå situasjonen som alvorlig og uholdbar, og at man mer eller mindre befinner seg i en konstant form for karantene» står det i brevet.

Offshore-arbeiderne jobber i turnus der de er to uker på og fire uker av. Samtidig er det vanlig at de som pendler må komme en dag før og bli en dag etterpå på lokalt hotell. Når de i tillegg må gjennom en 10 dager lang karantene hver gang de skal ut og jobbe betyr det at de blir veldig mye borte fra familiene sine.

Organisasjonene bak brevet er samtidig klare på at selv om de ber om kortere karantene, er de ikke ute etter å droppe den.

«For petroleumsnæringen er det av stor betydning å hindre smittespredning til innretninger offshore. Skulle det oppstå smitte på en innretning, har operatørene innført strenge regimer for å håndtere en slik situasjon. Disse regimene har i praksis vist seg å fungere godt i de få tilfellene der man har fått påvist Covid-19 sykdom på innretninger offshore».

- Vi håper bransjen får den nødvendige godkjenningen fra helsemyndighetene, slik at belastningen blir redusert, samtidig som smittevernhensynet er ivaretatt, sier Frode Alfheim.

Powered by Labrador CMS