Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Det vil med stor sannsynlighet ikke være mulig å forhindre at epidemien også når ut til norsk sokkel

Medisinsk fagpersonell har utarbeidet en veileder for hvordan en potensiell smittet offshore oljearbeider skal håndteres.

Publisert

En av utfordringene for aktiviteten på norsk sokkel er at testing for viruset ikke er allment tilgjengelig. Ifølge nåværende retningslinjer er det i all hovedsak kun helsepersonell og alvorlig syke pasienter som prioriteres til testing. Dette skaper ekstra utfordring for oljebransjen.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har derfor på vegne av sine medlemsbedrifter laget en veileder for hvordan plattformene ute på norsk sokkel skal håndtere en mulig smittet pasient med luftveisinfeksjon av ukjent årsak.

Denne veilederen er utarbeidet av en gruppe med medisinsk fagpersonell.

- Det vil med stor sannsynlighet ikke være mulig å forhindre at epidemien også når ut til norsk sokkel, skriver gruppen i veiledningen.

Samtidig beskriver de at oljearbeiderne også har noen fortrinn i denne helsekampen.

-Helsekrav til personer som arbeider i petroleumsvirksomheten til havs gir en "healthy worker" effekt for populasjonen som arbeider på innretningene offshore, skriver de i veilledningen.

Det er strenge krav for å få jobbe offshore, og det holder ikke at din egen fastlege går god for at helsen din er god nok. Alle som jobber offshore må gjennom en egen helseundersøkelse som utføres av et utvalg godkjente leger. De utsteder en tidsbegrenset helseerklæring som må fornyes jevnlig.

Denne tidsbegrensningen er forøvrig midlertidig utvidet nå som en følge av viruskrisen.

Norsk olje og gass jobber med myndighetene for å få oljearbeidere inn på listen over de som testes, men frem til det har de utarbeidet prosedyrer for å håndtere potensielle smittede:

«Covid-19 arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at petroleumsvirksomheten ikke får tilgang til Covid-19 testing:

Man ser for seg følgende alternative scenario: Frisk person drar ut offshore. Vedkommende utvikler symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av noen dager. Det foreligger da en luftveisinfeksjon av ukjent årsak.

Anbefalt praksis vil da være at pasienten isoleres på lugar umiddelbart, og sendes deretter i land som en potensielt Covid-19 smittet pasient. Man foretar kartlegging av nærkontakter til pasienten i henhold til de føringer som foreligger.

Merk imidlertid at nærkontaktene beholdes om bord, men med skjerpede hygienetiltak i kombinasjon med nøye instruksjon av nærkontaktene med hensyn til mulig symptomrapportering m.m.

Dette betyr at det kun er pasient med luftveisinfeksjon av ukjent årsak som sendes i land.»

- Norsk olje og gass' Covid-19 arbeidsgruppe mener at tiltakene i den alternative tilnærmingen uten tilgang til Covid-19 testing, er fullt medisinskfaglig forsvarlig og ivaretar de ansattes helse på en god måte, skriver gruppen.

Veilederen inneholder mye informasjon som alle oljearbeidere bør gjøre seg kjent med, og dette er et dokument som trolig er interessant også for andre yrkesgrupper som lurer på hvordan de bør forholde seg til virussituasjonen.

Her kan du laste ned og lese veilederen.

Powered by Labrador CMS