- Når vi kommer ut på andre siden, har vi fortsatt en klimakrise

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn advarer mot å juble for tidlig for koronakrisens klimaeffekter.

Publisert Sist oppdatert

Fredag snakket enerWE med klima og miljøminister Sveinung Rotevatn i en livesending som kan sees øverst i denne saken, og også høres som podkast nederst i saken. Rotevatn kunne fortelle at hverdagen i Klima og miljødepartementet (KLD) er nokså annerledes i disse koronatider - med de aller fleste på hjemmekontor.

- Hvordan er det å drive med klimapolitikk i disse vanskelige og spesielle koronatider?

- På en måte er det som før, med de samme målene og prosessene. I fjor var klimasaken var den virkelig store saken. Men nå merker vi at mye av fokuset ute i samfunnet, i organisasjoner og bedrifter har gått over til krisehåndtering på grunn av pandemien.Og det skulle jo bare mangle, men jeg synes i alle fall at det er viktig å få fram at når vi kommer ut på den andre siden av pandemien - når vi forhåpentligvis har har funnet en vaksine og håndtert korona så godt vi kan - har vi fortsatt en klimakrise. Den må fortsatt løses, vi må fortsatt investere i grønne løsninger, sier han.

Siden koronakrisen for alvor startet å prege folks hverdag, har effektene av krisen også gitt seg uttrykk i mindre utslipp blant annet fordi flytrafikken står over hele verden - og det at krisen har vist seg å ha noen positive effekter nå, må ikke bli en sovepute, mener statsråden.

Det som kanskje gir størst grunn til bekymring, er jo at nå er det ganske mange bedrifter som hadde planlagt store investeringer i fornybar, i energieffektivisering eller ny teknologi, forskning og utvikling - som nå må kutte til beinet.

- Umiddelbart er det jo slik at den type massiv nedstengning av samfunnet - som vi opplever nå - i en verden der økonomien i stor grad er bygd på fossil energi, får jo klimautslippene til å gå ned. Og det er jo en del som sier at det er bra, men jeg er ikke blant dem. Fordi det her er forferdelig kortsiktig. Vi så jo også under finanskrisen at klimautslippene gikk ned, men da vi var ferdig med krisa, gikk det rett opp igjen, sier han.

Og det er spesielt én ting som bekymrer Rotevatn;

- Det som kanskje gir størst grunn til bekymring, er jo at nå er det ganske mange bedrifter som hadde planlagt store investeringer i fornybar, i energieffektivisering eller ny teknologi, forskning og utvikling - som nå må kutte til beinet. Så det er viktig å håndtere dette økonomisk - slik at vi kommer ut på andre siden med flinke folk i jobb, levende bedrifter i live - også i et klimaperspektiv. Slik at vi kan få gjort de klimainvesteringene vi trenger fremover, og ikke må håndtere massearbeidsløshet og konkursras, sier han.

Om vann og vind

Det har vist seg å være meningsforskjeller mellom klimaforkjempere og miljøforkjempere, men Rotevatn ønsker ikke å bygge opp under denne forskjellen.

- Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal lage store motsetninger mellom klima på den ene siden og natur på den andre. Det er klart at det er jo konflikter av og til, men det er ikke noe nytt. Vi har i mange tiår bare i Norge håndtert konflikter mellom vannkraftutbygging og på sårbare bekkekløfter og arter og natur. Det er ikke sikkert vi alltid har valgt rett, men vi har klart å håndtere det noenlunde, sier han og trekker paralleller til vindkraftdebatten.

Det folk ikke må glemme, er at de to tingene henger veldig sammen. Trusselen mot naturen er klimaendringene.

- Det er samme problemstilling og vi må håndtere den på minst like god måte, og kanskje helst bedre. Det folk ikke må glemme, er at de to tingene henger veldig sammen. Trusselen mot naturen er klimaendringene. Klimaendringene vil ødelegge verdifulle økosystem over hele jorda, samtidig som naturen også er en viktig del av løsningen på klimaproblemet.

- Men er vindkraft bra eller dårlig?

- Vindkraft er bra og vindkraft er viktig, men ikke for enhver pris. Det er dumt med den debatten vi har fått, at det fins masse vindkraftprosjekter i Norge som er kjempefornuftige, gir oss ren, fornybar energi, har minimale konsekvenser for friluftsliv og natur. Også finnes det vindkraftprosjekt som er veldig dumme. Som ødelegger verdifulle friluftslivområder, som vil gå hardt utover sårbare arter, og da bør man si nei. Så egentlig mener jeg at det å si at man er for eller imot vindkraft er like dumt som å si at man er for eller imot vannkraft. Hvis du kan svare et tydelig ja eller nei på det spørsmålet, har du ikke forstått hva det handler om, sier han til enerWE.

Så egentlig mener jeg at det å si at man er for eller imot vindkraft er like dumt som å si at man er for eller imot vannkraft. Hvis du kan svare et tydelig ja eller nei på det spørsmålet, har du ikke forstått hva det handler om.

- Må gjennomføre grønn omstilling etter krisen

Krisehåndteringen i Norge har så langt i stor grad handlet om å ta vare på liv og helse, og også sikre arbeidsplasser. På spørsmål om hva Rotevatn forventer av norsk olje- og gassnæring, svarer han;

- Vi alltid sagt at det vil komme en ny fase når vi har håndtert pandemien noenlunde og klart å ta vare på arbeidsplasser, men der vi risikerer at økonomien går forferdelig tregt. Da må investere i en motkonjunktur-politikk og det er en litt annen situasjon, for da må regjeringen begynne å bestemme, ikke bare hvilke redningspakker vi skal ha for å unngå at bedrifter går over ende, men hvordan stimulere økonomien for å få fart på næringslivet. Og da mener jeg vi skal gjennomføre en grønn omstilling, at vi satser på ny teknologi, at vi får ned klimagassutslippene, og det må være et viktig mål i den fasen, sier han.

- Hva kunne du ønske deg fra norsk energibransje fremover?

Det jeg ønsker for norsk energibransje er at de fortsetter å være den viktige bidragsyteren den er, til det grønne skiftet.

- Det jeg ønsker for norsk energibransje er at de fortsetter å være den viktige bidragsyteren den er, til det grønne skiftet. Her må vi huske at Norge allerede er i en veldig privilegert situasjon, fordi der de fleste andre land jobber med å fase ut fossil energi i kraftsystemene sine, så gjør ikke vi det fordi vi har fornybar kraft allerede. Jeg håper vi får se modige investeringer fremover, effektivisering av de vannkraftverkene vi har, at du kan fortsette å bygge ut vindkraft på en skånsom måte, kanskje få ned konfliktnivået litt, det ville jo vært bra, sier han.

I tillegg til det betente vindkraftspørsmålet, er det også en annen konflikt der han håper debattklimaet blir bedre.

- Jeg vi kan få ned konfliktnivået litt når det gjelder kabler til utlandet, der det har låst seg veldig. Der det etter mitt syn har vært en veldig merkelig debatt i Norge fordi de fleste synes tilsynelatende at det er den mest naturlige ting i verden at Norge skal eksportere fossil energi, så er det å eksportere fornybar energi av en eller annen grunn veldig problematisk. Så jeg håper vi skal få ned konfliktnivået, men fortsatt bygge opp om de fantastiske kompetansemiljøene vi har, det være seg innenfor energiproduksjon eller nett eller alt det viktige som pågår rundt omkring i arbeidsplasser i by og bygd hver eneste dag, avslutter han.

I intervjuet svarer Rotevatn også på flere spørsmål om blant annet havvind og gass.

Her kan du høre live-intervjuet som podkast:

Powered by Labrador CMS