Slik blir EUs grønne omstart

EU-kommisjonen har varslet at grønne initiativer vil stå i hjertet av innsatsen for å få økonomien i gang igjen etter krisen.

Publisert

EU-kommisjonen har varslet at grønne initiativer vil stå i hjertet av innsatsen for å få økonomien i gang igjen etter krisen.

En europeisk renovasjonsbølge, økte investeringer i fornybar kraft og kraftfull satsing på hydrogen, elbiler og tog.

Det er noen av stikkordene i EU-kommisjonens varslede gjenreisningsplan.

Planen legges fram førstkommende onsdag, og initiativer for å framskynde den grønne omstillingen vil ifølge EU-kommisjonen spille en helt sentral rolle i den.

På den måten vil Brussel forsøke å forhindre at Europa taper fart i klimapolitikken.

Samtidig skal tiltakene brukes til å «kickstarte» økonomien etter måneder med koronastans.

Renovasjonsbølge

EU-kommisjonens overordnede plan er å bygge videre på «Europeisk grønn giv», flaggskipet til kommisjonspresident Ursula von der Leyen som er ment å sikre klimanøytralitet i EU innen 2050.

Et hovedelement i denne planen er ideen om en europeisk renovasjonsbølge.

Ved å sprøyte store pengesummer inn i renovering av offentlige og private bygninger over hele kontinentet vil EU forsøke å kutte klimautslippene og stimulere til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting samtidig.

EUs energikommissær Kadri Simson har varslet at renovering av sykehus og skoler vil stå høyt på prioriteringslisten.

I tillegg kan det bli aktuelt med støtte til renovering av sosialboliger, mens private aktører kan få «grønne lån», for eksempel til renovering av kontorer.

Fornybar kraft og hydrogen

Et annet varslet satsingsområde er fornybar kraft og produksjon av hydrogen.

Her ble flere detaljer kjent da et nettavisa Euractiv nylig publiserte et lekket utkast til planen som nå er under utarbeidelse.

I utkastet foreslås det blant annet en toårig satsing på fornybar kraft med en ramme på 25 milliarder euro for å sikre utbygging av prosjekter som står i fare for å stoppe opp på grunn av koronakrisen. I tillegg foreslås det at EUs medlemsland og investeringsbanken EIB stiller med 10 milliarder euro.

I utkastet varsles det også en ny strategi for produksjon av rent hydrogen, som spås en avgjørende rolle i EUs klimainnsats i årene som kommer.

Elbiler og tog

Et annet satsingsområde er transport. I det lekkede utkastet foreslås det en massiv satsing på elbiler og utbygging av ladestasjoner.

Samtidig varsles det en «renessanse» for togtrafikken i EU og et eget støtteprogram for å få nattogene opp og stå igjen.

Uenighet om finansiering

Hvem som skal betale for gildet, er derimot ikke avklart.

Frankrike og Tyskland har foreslått et gjenreisningsfond på 500 milliarder euro. Dette skal finansieres ved at EU-kommisjonen tar opp lån i kapitalmarkedene på vegne av EU, for så å dosere midlene ut gjennom EU-budsjettet.

Den fransk-tyske planen gir også klar støtte til EU-kommisjonens signaler om at grønne initiativer skal prioriteres høyt.

Men Danmark, Nederland, Sverige og Østerrike, kjent som «de forsiktige fire» i EU, har strittet imot og sagt at de ikke vil godta fellesgjeld eller økning i EU-budsjettene.

Det er ventet at diskusjonene om finansieringen vil fortsette fram til EUs toppmøte 18. juni.

(©NTB)