Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner

Nå tar nettselskapene ekstra grep for å sikre bemanning også i en situasjon der mange kan bli syke.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Energi Norge forteller i en pressemelding at nettselskapene har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

Sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter

Knut Kroepelien

– Både sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. Nettselskapene har derfor innført beredskapstiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Det lokale og regionale strømnettet drives av rundt 100 nettselskaper over hele Norge. Høy leveringssikkerhet forutsetter at det til enhver tid er ansatte på driftssentralene og montører som kan rykke ut og rette feil, for eksempel når uvær slår ut strømlinjer.

Dette er noe nettselskapene har lang og god erfaring med, men nå tar de ekstra grep for å sikre at nødvendig personell også er tilgjengelig i en situasjon der mange plutselig kan bli syke.

Montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er også innstilt.

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Kroepelien.

Det er NVE som har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Innsatsen er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

NVE har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd

Kjetil Lund

– NVE har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier NVE-direktør KJetil Lund.

Også Statnett, som har ansvar for kraftlinjene mellom landsdelene og til våre naboland, har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte og opprettholde trygg drift og beredskap.