- Det er få permitteringer i fornybarnæringen så langt

- Her handler det mest om å holde folk friske og på jobb for å opprettholde en trygg strømforsyning.

Publisert

Her handler det mest om å holde folk friske og på jobb for å opprettholde en trygg strømforsyning

Aslak Øverås

Det har nå kommet inn hele 298.500 søknader om dagpenger så langt i år, og hver eneste dag kommer det inn mange tusen nye.

De aller fleste av disse søknadene om dagpenger kommer som følge av permitteringer.

Når enerWE tar kontakt med bransjeorganisasjonen Energi Norge får vi imidlertid av informasjonssjef Aslak Øverås at de fortsatt har relativt få permitteringer hos sine medlemsbedrifter.

- Det er få permitteringer i fornybarnæringen så langt. Her handler det mest om å holde folk friske og på jobb for å opprettholde en trygg strømforsyning, sier Øverås.

Den norske kraftbransjen er, i motsetning til så og si alle andre land i verden, basert på tilnærmet 100 prosent fornybar elektrisitetsproduksjon. Her i landet kommer brorparten av strømproduksjonen fra vannkraft, samt stadig mer vindkraft. Resten kommer fra fjernvarmeanleggene som forbrenner søppelet.

NVE, Energi Norge og Distriktsenergi har vært tydelige på at de har tatt sine forholdsregler, og at de er godt rustet til å håndtere eventuelle utfordringer i strømnettet selv om virusspredning og karanterer kan by på utfordringer.

Dette er samfunnskritisk, og det blir ikke mindre å gjøre i nettselskapene selv om samfunnsaktiviteten går ned som følge av alle virustiltakene. Nettselskapene er derfor nøye med å opprettholde bemanningen gjennom viruskrisen.

Ingen av nettselskapene har gjennomført permitteringer

Aslak Øverås

- Ingen av nettselskapene har gjennomført permitteringer, sier Øverås.

Han opplyser videre at NHO's medlemsundersøkelse fra fredag i forrige uke viste at ca. 10 prosent av kraftprodusentene og strømsalgselskapene har redusert bemanningen.

Her kan det være greit å minne om at kraftbransjen grovt sett kan deles inn i tre typer selskaper som sammen sørger for å produsere og levere strømmen ut til kundene:

  • Kraftselskaper som produserer strøm
  • Nettselskaper som drifter strømnettet
  • Strømselskaper som selger strømmen til sluttkundene

Kraftselskapene er typisk vannkraftverk og vindkraftparker. Strømselskapene er de som sluttkundene typisk forholder seg til. De kjøper strømmen på kraftbørsen Nord Pool, og så selger de den videre til sluttkundene.

Selv om det så langt ser forholdsvis bra ut for den fornybare delen av den norske energibransjen er ikke alt fryd og gammen. Virusutbruddet og de omfattende tiltakene skaper store problemer for alt som skal bygges i kraftbransjen.

- Vi ser imidlertid at hele 60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter opplever forsinkelser i byggeprosjekter. Det gjelder både kraft- og nettselskaper, sier Øverås.

Hele 60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter opplever forsinkelser i byggeprosjekter

Aslak Øverås

Dette har også vindkraftforeningen Norwea fortalt til enerWE tidligere denne uken.

- Årsaken er i stor grad lokale karantenebestemmelser som hindrer arbeidere tilgang til anleggene, samt at utenlandsk arbeidskraft ikke kan reise til Norge, sier Øverås.

- Fornybarnæringen bidrar naturligvis i den nasjonale dugnaden for å bremse koronasmitten, sier Øverås.

Det inkluderer alt fra hjemmekontor og kansellering av møter og arrangementer til å skjerme og tilrettelegge for de som må ut og jobbe med for eksempel vedlikehold av strømnettet og kraftverkene.

Flere selskaper ser nå på muligheten for å omdisponere personell og fremskynde prosjekter for å holde folk i arbeid

Aslak Øverås

Og selv om kraftbransjen ikke selv rammes hardest av permitteringer og bortfall av arbeidsoppgaver, så har Energi Norge og medlemsbedriftene en på-holdning til det å

- Samtidig må vi gjøre det vi kan for å holde hjulene i gang der det er forsvarlig. Flere selskaper ser nå på muligheten for å omdisponere personell og fremskynde prosjekter for å holde folk i arbeid, sier Øverås.

Powered by Labrador CMS