Ingen tydelige koronaeffekter i norsk import og eksport

Det er ingen tydelige effekter av koronakrisen i norsk import og eksport.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen tydelige effekter av koronakrisen i norsk import og eksport, viser tall fra SSB. Unntaket er fiskeeksport.

For de to første ukene i mars lå eksporten på omtrent samme nivå som for de samme ukene i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall fra 15. mars.

Den samlede eksportverdien for varene som er undersøkt, gikk noe opp fra uke ti til uke elleve.

Fisk er en av få varegrupper der man kan se en mulig koronaeffekt i eksporten.

Samlet sett har eksportverdien for fisk holdt seg ganske stabil de siste ukene, med en antydning til økning, men eksporten til Kina og Italia har gått kraftig ned

SSB

– Samlet sett har eksportverdien for fisk holdt seg ganske stabil de siste ukene, med en antydning til økning, men eksporten til Kina og Italia har gått kraftig ned, skriver SSB.

Eksporten til Kina falt allerede i uke fire og fem og har siden ligget på et relativt lavt nivå. Fiskeeksporten til Italia falt kraftig i uke ti og elleve.

Det har imidlertid vært en økning i eksport av fisk til andre land i perioden.

Importen de siste ukene peker seg heller ikke ut sammenlignet med tilsvarende periode de foregående årene. Det er heller ikke tegn til fall i importverdien de siste ukene.

(©NTB)