Olje- og energiminister Tina Bru.
Olje- og energiminister Tina Bru.

Bru er glad for at Equinor droppet sponsortanker

SV vil vite hva olje- og energiministeren mener om sponsing av COP26.

Publisert

Nylig ble olje- og energiminister Tina Bru utfordret på hva hun syntes om saken der en ansatt i Equinor kontaktet organisasjonen som står bak det neste klimatoppmøtet - COP26 - om et mulig sponsorat.

Equinor var raskt ute med å avvise dette, og viste til at det var en enkeltansatt som sonerte på egen hånd.

- Vi har ingen planer om å sponse COP26. Det ble sendt en e- post i fjor, og den reflekterer ikke vårt syn på dette. Vi har verken tatt det videre, eller har nåværende planer om sponsing, uttalte talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, Erik Haaland, til E24.

Det er Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV som har henvendt seg til Bru om saken. I et skriftlig spørsmål til statsråden, skriver Haltbrekken;

Er denne typen grønnvaskingsstrategi fra et oljeselskap noe regjeringen støtter?

Lars Haltbrekken

- Kan olje- og energiministeren redegjøre for hva Equinor har tenkt, da de planla å være sponsor for klimatoppmøtet i Storbritannia, og er denne typen grønnvaskingsstrategi fra et oljeselskap noe regjeringen støtter, spør han.

I svaret fra Tina Bru redegjør departementet først for rollefordelingen i statlig eierskapspolitikken.

- Den statlige eierskapspolitikken utøves i henhold til rolle- og ansvarsfordelingen mellomutøves i henhold til rolle- og ansvarsfordelingen mellom aksjonærer, styre og ledelse slik det fremgår av selskapslovgivningen og innenfor rammen av allment anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Det følger av dette at innretning og tildeling av sponsormidler er selskapsledelsen ansvar, heter det fra Olje- og energidepartementet.

Selskapet uttrykker videre at e-posten fra en ansatt i selskapet ikke reflekterer Equinors syn, og at den ikke burde blitt sendt. Dette virker som en god vurdering fra selskapets side.

Tina Bru

Deretter skriver Bru følgende;

- Jeg viser for øvrig til at Equinor har uttalt til media at de ikke har planer om å sponse COP26. Selskapet uttrykker videre at e-posten fra en ansatt i selskapet ikke reflekterer Equinors syn, og at den ikke burde blitt sendt. Dette virker som en god vurdering fra selskapets side.