Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull

Banker og andre finansselskaper har de siste årene kanalisert over 6.800 milliarder kroner til selskaper som planlegger mer kullkraft, ifølge en ny rapport.

Publisert

Over tusen nybygde eller planlagte kullkraftverk omtales i rapporten, som er utarbeidet av organisasjonene Urgewald og BankTrack. De jobber med saker knyttet til klima, miljø og menneskerettigheter.

Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av klimagassen CO2. Den nye rapporten er blitt offentliggjort samtidig som FNs store klimakonferanse COP25 pågår i Madrid.

Flertallet av finansinstitusjonene som bidrar med lån eller andre finansielle tjenester til kullselskaper, forstår risikoen som klimaendringene medfører, ifølge Greig Aitken fra BankTrack.

– Men handlingene deres er et slag i ansiktet på Parisavtalen, sier han.

Selskaper som planlegger ny kullkraft, har til sammen fått tilgang til 745 milliarder dollar i løpet av tre år, ifølge rapporten. Summen, som tilsvarer over 6.800 milliarder kroner, omfatter både lån og finansielle garantier.

Øverst på listen over banker som finansierer kullselskaper, er Mitsubishi UFJ Financial Group og to andre japanske finansselskaper. Deretter følger amerikanske Citigroup og franske BNP Paribas.

Kina står alene for omtrent halvparten av verdens produksjon av kullkraft, samtidig som landet også har satset hardt på fornybar energi.

(©NTB)