Hvem valgte Statoil?

Publisert

Ny leverandør av forpleining

Statoil tildelte 13. mars 2015 kontrakt for offshore facility-tjenester på feltene Statfjord og Snorre til Coor Service Management skriver Statoil i en pressemelding.

Kontrakten vil ha en verdi på ca. 1,1 milliarder kroner over en femårsperiode.

Kontrakten har varighet på fem år med oppstart 1. juli 2015 og har også en mulig opsjon på tre års forlengelse.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Coor Service Management for drift og videre utvikling av offshore forpleiningstjenestene på de fem Statfjord- og Snorre-plattformene, sier Astrid Sørensen, Statoils direktør for fellesoperasjoner på norsk sokkel.