Foto: OED
Foto: OED

Comeback for nedstengt felt i Nordsjøen

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottok plan for utbygging og drift (PUD) av Tor II-prosjektet i Olje- og energidepartementet 1. juli 2019.

Publisert

Tor-feltet var i produksjon fra 1978 til 2015 da det ble nedstengt. Nå ønsker operatøren ConocoPhillips og de andre rettighetshaverne å utvikle feltet på nytt slik at en større del av ressursene i feltet kan unyttes sikkert og lønnsomt.

— Ekofisk har vært et eventyr av dimensjoner og sikret store verdier for oss som nasjon, sier Rikard Gaarder Knutsen til enerWE. Det er en stolt historie for oss. Derfor er det nå veldig spennende at Conoco Phillips gjennom nye løsninger og spennende teknologi sikrer at vi kan drifte dette feltet videre. Vi skal nå gjennomgå PUD-en og håper å komme raskt tilbake til selskapet.

— Det er svært gledelig at et selskapene har funnet en sikker måte å hente ut mer verdier fra Tor-feltet. Tor II-prosjektet er et eksempel på at aktiv innsats og nye løsninger kan skape store verdier også fra felt som tidligere har vært produsert, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen.

Produksjonsstart i 2020

Tor II planlegges som en undervannsutbygging med to havbunnsrammer hvor produksjonen føres via en ny 14 km lang rørledning til Ekofisk-feltsenter for prosessering og videre transport.

De utvinnbare reservene er anslått til mellom 60 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, primært olje. Totale investeringer er beregnet til om lag 6 milliarder kroner.

Produksjonsstart er ventet i 4. kvartal 2020. Den nye utbyggigen medfører at Tor-feltet samlet sett vil produsere i over 60 år.

— Tor II gir grunnlag for nye oppdrag for leverandørindustrien både i utbyggings- og driftsfasen. Jeg vil gi honnør til selskapene som står bak prosjektet og alle ansatte i næringen som hver dag står på og skaper store verdier til fellesskapet, sier Gaarder Knutsen.

Om Tor II-feltet:

Tor-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, nord-øst for Ekofisk. Rettighetshavergruppen består av ConocoPhillips Norge AS (30,66 pst.), Total E&P Norge (48,2 pst.), Vår Energi (10,82 pst.), Equinor (6,64 pst.) og Petoro (3,69 pst.).

Torfeltet ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift for feltet ble godkjent i 1973. Feltet ble utbygd med en kombinert brønnhole- og prosessinnretning koblet opp mot innretningene på Ekofisk-feltet. Produksjon startet opp i 1978. Det hadde vært produsert fra til sammen 16 produksjonsbrønner når produksjonen opphørte i 2015.

Tor II-utbyggingen består av nye brønner, undervannsanlegg som kobles opp mot en av plattformene på Ekofisk-feltet og nødvendige tilpasninger på denne mottaksplattformen. Prosessering og videre transport av produksjonen vil skje på den eksisterende plattformen på Ekofisk-feltet.