Foto: E_CO & Cognite
Foto: E_CO & Cognite

Cognite og E-CO skal digitalisere vannkraftverkene

- Vi har en ambisjon om å få på plass en digital tvilling som beskriver vår kraftstasjoner både tilbake i tid og i nåtid.

E-CO Energi og Cognite forteller i en pressemelding at de skal digitalisere vannkraftverkene, og de begynner med Nes kraftverk i Hallingdal. Dette kraftverket er valgt ut som pilot for en løsning der selskapene skal hente ut sensordata og bruke maskinlæring og visualiseringsløsninger til å forbedre driften.

- E-CO Energis ambisjon er å være ledende innen drift og vedlikehold av kraftverk. For å få til dette må vi være det selskapet som raskest tar i bruk og deltar i utviklingen av nye digitale verktøy. Samarbeidet med Cognite er et viktig steg for å oppnå den posisjonen vi ønsker, sier Alf Inge Berget, administrerende direktør i E-CO Energi.

Cognite er nok mest kjent for sitt arbeid med å digitalisere oljebransjen, men har også begynt å gå ut i andre bransjer. De er spesielt opptatt av å snakke om behovet for å dele data på tvers av bransjen.

- E-CO og Cognite tar med dette samarbeidsprosjektet det vi kaller «Data Liberation Front» inn i vannkraftbransjen. Frigjøring av industrielle data fra isolerte systemsiloer er et avgjørende første skritt mot den digitaliserte fremtiden, der industribedrifter enklere kan innovere og samarbeide, og det finnes et stort potensial i kraftbransjen. Cognite jobber allerede med Statnett, og vi vil nå støtte digitalisering av en stor del av verdikjeden i kraftbransjen, sier John Markus Lervik, gründer og administrerende direktør i Cognite.

Nes kraftverk har fire like aggregater, som gjør at man får sammenliknbare data for alle aggregatene. Nes har heller ingen store pågående prosjekter, og dataene vil derfor være «stabile» over tid.

- Gjennom samarbeidet med Cognite ønsker vi å lære mest mulig om de mulighetene som ligger i bruk av data i ny programvare for å optimalisere drifts- og vedlikeholdsprosessene. Vi har en ambisjon om å få på plass en digital tvilling som beskriver vår kraftstasjoner både tilbake i tid og i nåtid. Samarbeidet med Cognite er en god start på veien mot dette målet, sier Berget.