Krav til CO2-kutt skjerpes etter at 2020-målet er nådd

Publisert

Miljøstiftelsen Zero ikke like imponert som Statoil selv.

Statoils løfte fra 2008 om å redusere sine CO2-utslipp på norsk sokkel med 800.000 tonn, er nesten innfridd. Nå skjerper selskapet ambisjonene ytterligere. Bakgrunnen for at Statoil setter seg nye mål for CO2-kutt, er at de har nådd forrige målsetting allerede, fire år før tiden.

– Vi ser gode, konkrete resultater og er i allerede så godt som i mål, sier Statoils konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, til NTB.

 • Les også: Saudi-Arabia med overraskende klimamål
 • Zero ikke imponert

  I 2008 satte norsk petroleumsindustri seg et samlet mål om energieffektivisering som skulle redusere utslippene tilsvarende 1 million tonn CO2 mellom 2008 og 2020. KonKraft har hatt regien for prosjektet, der Statoils andel var 800.000 tonn CO2-ekvivalenter.

  – Dette er en hyggelig nyhet, men ikke så veldig stort, sier leder i Zero, Marius Holm til NTB.

  Han påpeker at klimagassutslipp fra olje- og gassproduksjon kun er en liten brøkdel av utslippet bruken av fossilt brennstoff medfører.

  – Den virkelige innsatsen for å vise at Statoil fortjener en plass i framtidens lavutslippssamfunn ligger i å legge om til fornybar kraft, som vindkraftverk til havs, ikke i å kutte litt på utslipp ved produksjon av svært forurensende produkter, mener Holm.

  – Men for all del, alle monner drar, legger han til.

  • Les også: - CO2 kan ikke være årsak til klimaendringene
  • 1 million tonn utgjør ca 6 prosent for bransjen

   Nylund i Statoil vil ikke si hvor stor utslippsreduksjon selskapet nå peiler seg inn mot eller hva nye tiltak innebærer. Klimaarbeidsgruppen for norsk sokkel vil oppdatere målsettingen og presentere resultater og nye planer på en pressekonferanse onsdag ettermiddag på hovedkontoret til Statoil på Forus i Stavanger.

   Det totale utslippet av CO2-ekvivalenter i Norge ligger rundt 54 millioner tonn per år, hvorav 17-18 millioner tonn kommer fra produksjon av norsk olje og gass.

   En reduksjon på 1 million tonn utgjør følgelig knapt 6 prosents kutt for bransjen:

   – Vi syns uansett det er en veldig spennende nyhet, et skritt i retning mot et lavutslippssamfunn, sier seniorrådgiver Inger Marie Malvik i Enova.

   Enovas ambisjon er å bidra til et totalt utslippskutt fra bransjen på i underkant av 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, altså dobbelt så høyt som målet til KonKraft.

   – Kutt fra bransjen på 1 million bidrar, men vi ønsker selvsagt at det blir høyere og er glad for at de justerer opp, sier Malvik.

   • Les også: Økonomisk vekst må ikke lenger føre til økt CO2-utslipp
   • Statoil tok ansvar for 800.000 tonn av målet på 1 million tonn på norsk sokkel

    Direktør for klima- og miljø Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass er imponert over at Statoil når målene før tiden:

    – At de legger opp til ytterligere kutt viser vilje og mulighet til å spare energi og derved redusere CO2-utslipp per produserte olje- og gassenhet.

    Blindheim ønsker ikke å spekulere om hvor stor de nye reduksjonene kan bli. Zero-leder Marius Holm kommenterer at måloppnåelsen tyder på at de opprinnelige målene ikke var ambisiøse nok, det er Blindheim svært uenig i:

    – Kuttmålet for norsk sokkel på 1 million tonn lå over det de mente var mulig og var et ganske spenstig mål, der Statoil tok ansvar for 800.000 tonn. For et par år siden lå de noe etter skjema for å nå målet, men med solid innsats vil dette oppnås tidligere.

    – Sannheten er at Statoil har gjort et grundig arbeid over tid og virkelig tatt tak i dette. De har et stort antall aldrende

Powered by Labrador CMS