Økonomisk vekst må ikke lenger føre til økt CO2-utslipp

Publisert

På 25 år vil EU redusere energibruken med 14 prosent.

Det internasjonale energibyrået (IEA) tror verdens energibruk vil øke med en tredel de neste 25 årene. Oljeprisen ventes å stige gradvis til 80 dollar fatet fram til 2020.

3 prosent mindre energi i USA

IEA tror energibruken i de mest utviklede landene vil falle fram mot 2040. I sin årlige rapport World Energy Outlook, anslår byrået at EU vil redusere energibruken med 14 prosent de neste 25 årene. For Japan er tallet 12 prosent, mens USA er ventet å bruke 3 prosent mindre energi om et kvart århundre.

 • Les også: Oljeprisen vil bli over 100 dollar fatet igjen
 • Ny kraft i fornybar-bevegelsen

  Lavkarbonbrensel og teknologi er et vekstområde og fornybar energi blir stadig viktigere. Ikke-fossilt brensel er ventet å stå for 25 prosent av den samlede energiproduksjonen i 2040, mot 19 prosent i dag. Den trenden bekrefter det IEA kaller «et besnærende hint» om at økonomisk vekst ikke lenger automatisk innebærer økte CO2-utslipp.

  – Løfter gitt i forkant av klimatoppmøtet i Paris gir ny kraft i bevegelsen mot lavere karbonutslipp og mer effektive energisystemer, men det endrer ikke et totalbilde som viser et økende behov for energi på verdensbasis, skriver IEA.

  • Les også: 17 millioner elbiler eller ett stort kullfyrt kraftverk
  • Naturgass fortsatt i vekst

   Det eneste fossile brenselet som er ventet å ta en større andel av energimiksen er naturgass som også er den minst karbonintensive.

   – Der den erstatter mer karbonintensivt brensel eller brukes som støtte for å fase inn fornybar energi, er gass en god løsning for gradvis karbonreduksjon, mener IEA.

   Samtidig slutter byrået seg til dem som sier at en høyst nødvendig endring er underveis, men at det ikke går fort nok til å snu trenden med økte CO2-utslipp og at det pågående skiftet ikke er nok til å unngå de verste effektene av klimaendringene.