Slik skal de produsere energi fra fossilt brensel uten CO2

Publisert

Viser til lovende resultater i arbeidet med å produsere hydrogen fra naturgass.

EurekAlert! melder at tyske forskere ved IASS i Potsdam og KIT i Karlsruhe har lovende resultater i arbeidet med å produsere hydrogen fra naturgass.

Karbonet om til grafitt

Istedenfor konvensjonell forbrenning av metan (CH4) med CO2-utslipp, brytes gassen ned til bestanddelene hydrogen H2 og karbon C. Dette er en mye renere måte å utvinne energibæreren hydrogen på, som så kan forbrennes eller benyttes i brenselsceller eller som råstoff i industrien.

Karbonet skilles ut i fast form som en særdeles ren form av grafitt, som også finner stadig flere anvendelser i industrien. Karbon i fast form er også mye lettere håndterbart enn karbon bundet i gassen CO2, og kan for eksempel deponeres i fjell.

Methane cracking-teknologien til IASS og KIT forutsetter temperaturer over 750°C og baserer seg på flytende metaller. Metan injiseres på bunnen av søyle med smeltet tinn, boblene stiger og karbonet avsettes i toppen av reaktoren. En testreaktor ble i april kjørt sammenhengende på 1200 °C uten driftsstans i to uker, med en virkningsgrad på 78%, og uten skadelige utslipp av noe slag.

  • - CO2 kan ikke være årsak til klimaendringene
  • Over ti år siden arbeidet begynte

    Professor i naturgassteknologi Dr Zhixin Yu ved Universitetet i Stavanger sier at å skille hydrogen ut fra hydrokarboner på ingen er ingen ny idé, men tidligere forsøk har hatt svak virkningsgrad og sviktende reaktordesign.

    - Vi har jobbet med dette ved NTNU i over 10 år, men utfordringen har vært å få lønnsomhet. Det ser imidlertid lovende ut med en virkningsgrad på 78 prosent og en kostnad på et par euro pr kilo hydrogen, sier professoren til enerWE.no.

    Han poengterer også at markedet for produktene H2 og C må plass.

    - Et eventuelt marked for hydrogen som drivstoff for biler og andre maskiner vil langt på vei være et politisk spørsmål. For øyeblikket ser det ut til å være et stykke fram. Vi ser for eksempel i Tyskland at Audi bruker fornybar energi fra vindmøller til å generere hydrogen, som de så bruker kombinerer med CO2 for å produsere metan, sier professoren.

Powered by Labrador CMS