I 2018 steg CO2-prisen kraftig. På starten av 2019 falt den først, før den nå har tatt seg opp igjen.
I 2018 steg CO2-prisen kraftig. På starten av 2019 falt den først, før den nå har tatt seg opp igjen.

CO2-prisen over 25 euro igjen

Publisert

Prisen på CO2-utslipp falt på starten av året fra 25,06 euro pr. tonn til 21,87 euro. Det skjedde etter et år der CO2-prisen økte jevnt og trutt fra 7,78 euro.

Nå har imidlertid prisen tatt seg opp igjen, og tirsdag denne uken endte den på 25,03 euro pr. tonn utslipp. Det er den andre dagen i år at prisen har vært over 25 euro, og til sammenligning var det bare én dag i fjor at prisen endte på over 25 euro. Til gjengjeld var den da oppe i 25,19 euro pr. tonn.

Det betyr at det koster mer å slippe ut for de sektorene som er omfattet av kvoteordningen. Det inkluderer store deler av den europeiske kraftbransjen, ettersom både kullkraftverk og gassforbrukere må betale for sine utslipp. Det er fortsatt mange kullkraftverk i Europa, og store deler av Europas husholdninger bruker gass til oppvarming av boligene samt til matlaging.

Dermed påvirker den høye CO2-prisen de europeiske strømprisene. Som en tommelfingerregel utgjør en CO2-pris på 20 euro omtrent 10 øre av den europeiske strømprisen. Dette påvirker også norske strømpriser som følge av at vi er tilknyttet det europeiske strømmarkedet gjennom være totalt 17 utenlandskabler.

Tanken bak CO2-prisingen er at det skal gjøre det mest lønnsomt å kutte ned på bruken av de verste forurenserne. For strømmarkedet betyr det at en høy strømpris først og fremst går hardt utover kullkraften fordi den er den mest forurensende. Det gjør at Norge som en gassnasjon er for høye CO2-priser selv om også gass må betale for klimakvoter.

I 2017 slapp Norge ut 52,7 millioner tonn CO2, og med den siste CO2-prisen på 25,03 euro pr. tonn tilsvarer det en total kostnad ca.13,2 milliarder kroner. Norge betaler imidlertid ikke for alle utslipp. Det betales kun for utslipp i de kvotepliktige sektorene, og vi får også tildelt omtrent 15 millioner klimakvoter som vi ikke trenger å betale for. Det betyr at vi i praksis bare betaler for litt under en femtedel av klimautslippene.

Det betyr at Norge i praksis har klimakvoteutgifter på omlag 2,6 milliarder kroner hvis dagens CO2-pris holder seg gjennom hele året.

I 2018 steg CO2-prisen kraftig. På starten av 2019 falt den først, før den nå har tatt seg opp igjen.
I 2018 steg CO2-prisen kraftig. På starten av 2019 falt den først, før den nå har tatt seg opp igjen.

Les mer:

Powered by Labrador CMS