CO2-prisen lå mellom 5 og 8 euro i 2017 før den vokste kraftig i 2018. På sitt høyeste var den oppe i 25,19 euro pr. tonn. 31. desember sto den i 24,73 euro. Fredag 11. januar var den nede i 22,60 euro.
CO2-prisen lå mellom 5 og 8 euro i 2017 før den vokste kraftig i 2018. På sitt høyeste var den oppe i 25,19 euro pr. tonn. 31. desember sto den i 24,73 euro. Fredag 11. januar var den nede i 22,60 euro.

CO2-prisen har falt over 10 prosent på starten av året

Publisert

2018 var året da CO2-prisen steg kraftig. Den startet året på 7,78 euro/tonn og endte på 24,73 euro.

Vi har så vidt påbegynt 2019, men de i løpet av de to første ukene har den falt ned til 21,87 euro pr. tonn med CO2-utslipp. Det er en nedgang på 11,6 prosent.

CO2-prisen avgjør hvor mye man må betale for å forurense med klimagassutslipp. Dette påvirker således prisene til en rekke produkter og tjenester, deriblant strøm. Det er fordi store deler av Europa bruker kull og gass til strømgenerering, og dette er fossile energikilder som er kvotepliktige.

Norge påvirkes av prisene på kull fordi det er med på å avgjøre prisene på strøm i våre europeiske naboland, og selv om Norge stort sett har lavere strømpris enn resten av Europa er det en viss synkronisering av strømprisen på tvers av landegrensene som følge av utenlandskablene.

I 2017 slapp Norge ut 52,7 millioner tonn CO2, og med den siste CO2-prisen på 22,60 euro pr. tonn tilsvarer det en total kostnad ca. 1,2 milliarder euro. Det tilsvarer omtrent 12 milliarder kroner.

Norge betaler imidlertid ikke for alle utslipp. Det betales kun for utslipp i de kvotepliktige sektorene, og vi får også tildelt omtrent 15 millioner klimakvoter som vi ikke trenger å betale for. Det betyr at vi i praksis bare betaler for litt under en femtedel av klimautslippene.

Det betyr at Norge i praksis har klimakvoteutgifter på omlag 2,4 milliarder kroner hvis dagens CO2-pris holder seg gjennom hele året.

Les mer: