CO2-prisen har økt kraftig i år, men den siste tiden har den falt noe ned igjen.
CO2-prisen har økt kraftig i år, men den siste tiden har den falt noe ned igjen.

CO2-prisen falt til under 20 euro igjen

Publisert

Prisen på CO2-kvoter tredoblet seg i løpet av året i år, og på det meste var den nylig over 25 euro pr. tonn.

I det siste har imidlertid prisen falt litt igjen, og i går ble den notert til 19,87 euro/tonn.

Prisen for CO2-kvoter påvirker all fossil energi, og den gir mest utslag for kull. På kort sikt kan en høy CO2-pris, og dermed høy kullpris hjelpe norsk gass fordi gassen forurenser langt mindre enn kull. Samtidig blir også gassen dyrere når CO2-prisen går opp.

De norske strømprisene påvirkes også av CO2-prisen nettopp fordi den påvirker prisen for kull og gass. En tommelfingerregel tilsier at en CO2-pris på 20 euro/tonn utgjør omtrent 10 øre/kWh på strømprisen.

Dette gir også utslag for den norske strømprisen selv om vi produserer tilnærmet 100 prosent av strømmen vår fra fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og varmekraft. Dette fordi den norske prisen påvirkes av prisene i resten av Europa.

CO2-prisen har økt kraftig i år, men den siste tiden har den falt noe ned igjen.
CO2-prisen har økt kraftig i år, men den siste tiden har den falt noe ned igjen.