Prisen på klimakvotene er nå oppe i 27,24 euro pr. tonn med CO2-utslipp,
Prisen på klimakvotene er nå oppe i 27,24 euro pr. tonn med CO2-utslipp,

CO2-prisen nærmer seg historisk toppnivå

Prisen på klimakvoter løfter strømprisen.

Publisert Sist oppdatert

Prisen på klimakvoter er på årets høyeste nivå, og med en pris på 27,24 euro per tonn må vi helt tilbake til august 2008 for å finne et tilsvarende prisnivå.

CO2-prisen er prisen kvotepliktig sektor må betale for hvert tonn med CO2 eller tilsvarende gasser de slipper ut til atmosfæren. Tanken bak systemet er at det skal sørge for at de billigste kostnadskuttene tas først og at de mest forurensende kildene blir så dyre at de utkonkurreres av andre mer fornybare energikilder.

En høy CO2-pris betyr derfor at kull blir veldig mye dyrere, mens gass blir litt dyrere. Det gjør at gass gan utkonkurrere kull samtidig som sol-, vind- og vannkraft blir mer konkurransedyktig.

Slik det europeiske strømmarkedet er i dag er det i praksis prisen på kull kombinert med CO2-prisen som setter nivået for strømprisen. Det gjør at prisen på klimakvoter også påvirker de norske strømprisene selv om vi har en tilnærmet 100 prosent fornybar kraft fra primært vannkraft og etterhvert også en del vindkraft.

Som en tommelfingerregel kan man si at en CO2-pris på 20 euro/tonn gir et utslag på ca 10 øre/kWt for norske strømregninger. Det betyr at dagens CO2-pris tilsvarer omtrent 13,5 øre/kWh for de norske strømprisene.

Strømselskapet Entelios skriver da også i sin ukentlige kraftkommentar at det er CO2-prisene som nå presser opp strømprisen.

Totalt har Norge et utslipp på 52,7 millioner tonn CO2 i løpet av et år. Med dagens CO2-pris og dagens valutakurser ville det tilsvart en årlig kostnad på ca. 13,8 milliarder kroner.

Det er imidlertid bare halvparten av klimagassutslippene som er kvotepliktige, og Norge får også utdelt omlag 15 millioner kvoter gratis. Disse kan selges på markedet hvis vi ikke bruker de.

Det betyr at Norge i praksis bare har en årlig kostnad på ca 2,8 milliarder kroner hvis dagens kvotepris holder seg gjennom hele året.

En høy CO2-pris vil forøvrig også gjøre det lettere å få regnestykket til karbonfangst- og lagring til å gå opp slik at det kan bli lønnsomt.