CO2-kvotene passerte 25 euro/tonn

Publisert

Prisene på CO2-kvoter har vært lave i flere år, men i år har prisene skutt i været. For kort siden fikk det stor oppmerksomhet da CO2-prisen passerte 20 euro pr. tonn. Nå har den nettopp passert 25 euro.

Dette er gode nyheter for klimaet, da det gjør det dyrere å bruke fossile energikilder som kull og tildels gass til kraftproduksjon.

Det varierer veldig fra kraftverk til kraftverk, men et kullkraftverk produserer omtrent ett tonn CO2 for hver MWh strøm som produseres. Til sammenligning ligger et gasskraftverk på omtrent 40 prosent av det.

Det betyr at med dagens høye CO2-priser så vil de mest forurensende kullkraftverkene ikke være lønnsomme med mindre strømprisen fortsetter kraftig opp for å kompensere for prisøkningen. Det kan på kort sikt gi et løft for gasskraft som forurenser mindre, og som dermed må bruke mindre penger på CO2-kvoter enn kull - selv om de med dagens høye priser må bruke mer enn før.

De høye CO2-prisene vil også gjøre det enda mer attraktivt å investere i fornybare energikilder som sol og vindkraft. Det samme gjelder forøvrig for vannkraft, men den er i stor grad etablert allerede.