Prisen på klimakvoter har så langt i år svingt mellom 18,71 og 27,45 euro per tom, og i snitt har prisen ligget på 23,56 euro/tonn.
Prisen på klimakvoter har så langt i år svingt mellom 18,71 og 27,45 euro per tom, og i snitt har prisen ligget på 23,56 euro/tonn.

Norges 52,9 millioner tonn CO2-utslipp tilsvarer klimakvoter for 12,2 milliarder kroner

Så langt i år ligger snittprisen på klimakvoter på 23,56 euro per tonn.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken la SSB frem oppdaterte tall som viser at Norges totale utslipp av klimagasser har økt med ca. 200.000 tonn til 52,9 millioner. Det er en økning på 0,4 prosent.

Samtidig gikk utslippene fra utvinning av olje og gass ned med 200.000 tonn til 14,5 millioner tonn.

I 1990 hadde Norge et utslipp på 51,3 millioner tonn, og i henhold til Paris-avtalen har vi forpliktet oss til å kutte utslippene med 45 prosent. Det betyr at vi har et langt stykke å gå.

Samtidig holder prisen på klimakvoter seg høye. I går kostet en klimakvote 23,98 euro/tonn, og så langt i 2019 har prisen svingt mellom 18,71 og 27,45 euro per tom med klimagassutslipp. I snitt har prisen så langt i år ligget på 23,56 euro/tonn.

Prisen på klimakvotene var høye tilbake i 2009 for så å falle kraftig og bli liggende lave i mange år. Så tok de seg kraftig opp i 2018, og så langt i 2019 har de holdt seg stabilt høye.
Prisen på klimakvotene var høye tilbake i 2009 for så å falle kraftig og bli liggende lave i mange år. Så tok de seg kraftig opp i 2018, og så langt i 2019 har de holdt seg stabilt høye.

Hvis vi legger den prisen til grunn, og tar utgangspunkt i dagens valutakurs der euroen koster 9,78 kroner betyr det at Norges klimagassutslipp ville kostet oss ca. 12,2 milliarder kroner.

Det regnestykket forutsetter at vi må betale for alle utslippene våre, og det må vi ikke i praksis. For det første omfatter det bare klimapliktig sektor, og for det andre får Norge omtrent 15 millioner gratiskvoter. Dermed ender vi i praksis bare opp med å betale for hver femte tonn vi slipper ut. Det betyr at det klimakvotene koster Norge omtrent 2,4 milliarder kroner totalt sett.

Utvinningen av olje og gass står som nevnt for 14,5 millioner tonn CO2-utslipp, og dette utgjør litt over en fjerdedel av Norges utslipp med en andel på 27,4 prosent. Disse utslippene tilsvarer en total kvotepris på 3,3 milliarder kroner.

Disse regnestykkene viser at klimakvotene uansett er billige for Norge totalt sett, og at de i praksis er peanøtter sammenlignet med de enorme inntektene Norge henter inn i form av skatter og avgifter fra petroleumsaktivitetene på norsk sokkel.

Tilsvarende er også klimakvotene lave for milliardærer med privatfly som unnskylder seg med at de kjøper klimakvoter for å dekke opp for utslippene de belaster klimaet med.

På den andre siden står en personbil typisk for 1-2 tonn utslipp i året avhengig av kjørelengde, hvorvidt det er en bensin- eller dieselbil og hvor store utslipp bilen har. Sånn sett koster det mye å redusere klimagassutslippene ved å bytte til elbil - hvis klimagassutslipp hadde vært den eneste begrunnelsen.

Samtidig gir klimakvotene store utslag for strømnettet som følge av at det i resten av Europa brukes mye kull og gass til å generere strøm. Det gjør at strømprisen avhenger av prisen på kull pluss prisen på klimakvoter, og en tommelfingerregel er at en klimakvote til 20 euro/tonn tilsvarer en prisøkning på 10 øre per kWh. I praksis øker dette også strømprisene i Norge selv om vi i all hovedsak får strømmen vår fra fornybar vannkraft, og etterhvert også vindkraft.

Alt i alt regnes klimakvotene som et godt egnet tiltak som bidrar til at de mest forurensende kildene blir dyre og dermed konkurreres ut av mer klimavennlige kilder. Det gir spesielt utslag i form av at billig kull blir dyrt nok til at andre fornybare energikilder blir konkurransedyktig nok til å erstatte kullet.

På kort sikt vil det blant annet gjøre den norske gassen godt rustet til å fase ut kullet i Europa fordi gass har markant lavere klimagassutslipp enn kull, mens det på lengre sikt også kan utkonkurrere gass hvis prisen på klimakvoter blir så høye at andre 100% fornybare energikilder blir billigere enn gass med klimakvoter.