CO2PPM.gif

Slik har CO2-konsentrasjonen økt fra 1958 og frem til i dag

Mengden CO2 i atmosfæren har økt fra 315 i 1958 til 408 PPM i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Som en del av arbeidet med å kutte utslipp av CO2 for å nå målene i Paris-avtalen snakkes det mye om konsentrasjonsen av CO2 i atmosfæren. Den måles i PPM, eller parts per million.

Animert_CO2PPM_linechart1c4f1773f60b4623.gif

NASA har en egen side der de har lagt ut gjennomsnittlige PPM-målinger for hver måned fra 1958 og frem til i dag.

Tallene derfra viser at CO2-konsentrasjonen har økt fra 315 PPM i 1958 til 408 PPM i november 2019.

Disse tallene svinger litt fra måned til måned, men i det store og hele har de steget jevnt og trutt. 400 barrieren ble brutt første gang i april 2014, og den foreløpige toppen ble nådd i mai i år. Da var PPM-nivået på 414,66 PPM.

Blant klimaforskerne (og klimaskeptikerne) diskuteres det hvor mye CO2-konsentrasjonen påvirker temperaturene i verden, men blant klimaforskerne er det enighet om at jo høyere konsentrasjon av CO2, jo høyere blir temperaturene.

Det er derfor interessant å følge med på PPM-tallene for CO2 slik at de fortløpende kan vurderes opp mot temperaturutviklingen.

Denne animerte grafen er vårt første steg her i enerWE i vårt arbeid med å trekke frem de mest relevante faktaopplysningene om klimaendringene.