Ubetjent målestasjon. Foto: Frans-Jan Parmentier/UiO
Ubetjent målestasjon. Foto: Frans-Jan Parmentier/UiO

Ny norsk studie viser at oppvarmingen av arktis fører til økte CO2-utslipp i vintermånedene

Plantene klarer å ta unna noe i sommermånedene, men langtfra like mye som slippes ut.

Opptak av karbon i plantenes vekstsesong motvirker ikke vinterutslippet av CO2 fra permafrosten i Arktis, viser en ny studie der flere norske forskere har deltatt. Det forteller Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Den nye studien til det internasjonale forskerteamet er basert på datainnsamlinger gjort om vinteren på 104 ulike steder rundt omkring i Arktis. På grunnlag av sine observasjoner estimerte forskerne hvor mye CO2 som frigis hvert år nå og fremover fra pågående prosesser i permafrosten.

De kom frem til et betydelig karbonutslipp. De anslår at det frigis til sammen 1,7 millioner tonn karbon hvert år til atmosfæren i perioden oktober til april.

Samtidig kalkulerte de at planter i de samme områdene tar opp 1,0 millioner tonn karbon hvert år i sommersesongen. Karbonutslippet er således langt over det plantene klarer å ta opp.

Om Arktis fortsetter å varmes opp fremover til år 2100, kan frigitt CO2 øke med 17 % med en moderat temperaturøkning, men kan øke med 41 % med et "business-as-usual"-scenario, anslår forskerne.

Nedbrytningen av organisk materiale i vintersesongen, som medfører CO2- og metanutslipp, skyldes flere faktorer. Men spesielt er det tilgang på vann i jordsmonnet som muliggjør prosessen.

Med økende temperaturer blir det også mer vann, som igjen gir nedbrytning av organisk materiale.

– Andre faktorer spiller også inn, slik som hvilken type og hvor mye vegetasjon det er. Men temperaturen har størst betydning. Varmere vintertemperaturer kan spille en stor rolle for områdene med permafrost i fremtiden, påpeker Frans-Jan Parmentier, som er forsker ved Institutt for geofag ved UiO.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change og inngår i arbeidet med å få kunnskap om karbonbalansen i Arktis. Karbon fra tining av permafrost var tidligere utelatt fra mange klimamodeller og rapporter. Arbeidet deres har også vært med på å gi grunnlag for klimaprediksjoner i FNs klimapanel (IPPC).